Image
Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.
Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter. Bild: Stenhus Fastigheter

Stenhus säljer fastigheter för 242 miljoner

Transaktioner Stenhus Fastigheter har ingått avtal om försäljning av sex stycken fastigheter samt avyttrat och frånträtt två stycken fastigheter, indirekt genom ett flertal bolagsaffärer, till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 242 miljoner kronor utan avdrag för latent skatt.
Publicerad den 15 Mars 2023

Givet ett marknadsmässigt avdrag för latent skatt uppgår det överenskomna fastighetsvärdet till cirka 257 miljoner kronor, vilket innebär en rabatt om knappt en procent jämfört med bokfört värde. Frånträde har skett i två affärer och de övriga kommer att frånträdas under Q1 och Q2 2023.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om cirka 16 087 kvadratmeter och är belägna i sex svenska kommuner. Den beräknade sammanlagda årliga hyresintäkten från fastigheterna uppgår till cirka 20,7 miljoner kronor och den genomsnittliga återstående hyresavtalslängden är 4,8 år. Huvudsaklig användning är handel, lager och industri.

Likviden från försäljningen kommer att användas till amortering av säkerställda och icke säkerställda lån och därigenom stärka Stenhus finansiella ställning samt minska bolagets räntekostnader med preliminärt cirka 17 miljoner kronor per år. Försäljningen bedöms som helhet inte ha någon betydande inverkan på bolagets förvaltningsresultat då intjäningen för de avyttrade fastigheterna är i paritet med den genomsnittliga räntekostnaden på de lån som avses återbetalas.

Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter, kommenterar:
– Dessa försäljningar är en del i det konsolideringsarbete som har pågått sedan i somras efter sammanslagningen med Randviken. Genom att använda försäljningslikviden till återbetalning av våra allra dyraste lån förstärker vi en mängd viktiga nyckeltal så som nettobelåningsgrad, soliditet och räntetäckningsgrad. Försäljningen av fastigheterna som nu offentliggörs kommer att leda till att Stenhus minskar sin nettoskuld ytterligare genom amortering av brygglån. Sammantaget skapar detta en större trygghet för Bolaget och gör oss än bättre rustade för framtiden.

Born Advokater har varit rådgivare till Stenhus i dessa transaktioner.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Hållbarhetschefen: "Vi kan inte lagstifta engagemang"

Bolag Det är frivilligheten som gör platssamverkan lyckad. Det menar Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege. Just nu pågår en statlig utredning för en lagstiftning som undersöker frågan om att göra platssamverkan obligatoriskt för att öka tryggheten i den byggda miljön och arbeta brottsförebyggande. – Risken är att det blir ineffektivt och dyrt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige