Image
Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.

Stenhus säljer fastigheter för 242 miljoner

Transaktioner Stenhus Fastigheter har ingått avtal om försäljning av sex stycken fastigheter samt avyttrat och frånträtt två stycken fastigheter, indirekt genom ett flertal bolagsaffärer, till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 242 miljoner kronor utan avdrag för latent skatt.


Gustaf Segerborg.

Gustaf Segerborg lämnar rollen som vice vd på Stenhus

Bolag Gustaf Segerborg har meddelat att han beslutat att lämna sin roll som vice vd på Stenhus Fastigheter i Norden.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus, och Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa.

Nyfosa köper portfölj av Stenhus för 706 miljoner

Transaktioner Nyfosa har förvärvat en portfölj i Sverige bestående av 13 fastigheter med dagligvaru- och lågprishandel, lager och lätt industri. Förvärvspriset uppgår till 706 miljoner kronor och årligt hyresvärde är 62,5 miljoner kronor. Merparten av fastigheterna är belägna på orter där Nyfosa har närvaro i dag. Säljare är Stenhus Fastigheter.


Karlstad.

Stenhus avyttrar fastighet i Karlstad

Transaktioner Stenhus Fastigheter i Norden har denna dag tecknat avtal om att avyttra fastigheten Örnen 4 i Karlstad. Försäljningen görs via en bolagsaffär där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 196 miljoner kronor före avdrag för latent skatt, vilket är i linje med det bokförda värdet per Q2 om 197 miljoner kronor. Köpare är Albér Fastigheter och frånträde sker den 17 oktober 2022.


Elias Georgiadis Stenhus Fastigheter sålde nyligen sex fastigheter till Areim och lämnade bland annat Göteborg i och med försäljningen.

Stenhus kan sälja mer: "Bra att kunna ta bort lite av skuldsättningen"

Bolag Efter att ha sålt sex fastigheter till Areim och helt lämnat Göteborg berättar nu Stenhus vd Elias Georgiadis för Fastighetssverige om den framtida strategin, varför det kan bli fler försäljningar och varför han tycker att aktiekursen borde ligga på 30 kronor nu sett till hur bolaget mår.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.

Stenhus renodlar fastighetsbeståndet – säljer för 306 och köper för 260 miljoner

Transaktioner Stenhus lämnar Göteborg när man säljer för att renodla sitt fastighetsbestånd inför samgåendet med Randviken.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.

Stenhus Fastigheter ökade förvaltningsresultatet under första kvartalet

Bolag Stenhus Fastigheter redovisar ett ökat förvaltningsresultat, högre hyresintäkter och en högre nettovinst under första kvartalet, jämfört med samma period året innan. Substansvärdet ökade också.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.

Stenhus Fastigheter har slutfört emission på 31,40 per aktie

Bolag Sterner Stenhus och Balder går in med sammanlagt 222,5 miljoner kronor i Stenhus.


Halmslättens ordförande Stefan De Geer och Stenhus vd Elias Georgiadis är huvudpersonerna i striden om Halmslätten.

Elias Georgiadis om den fortsatta kampen om Halmslätten

Bolag Den 15 mars avgörs kampen om Halmslätten, där bolagets styrelse är på direkt kollisionskurs med Stenhus Fastigheter, som är bolagets största aktieägare.
Elias Georgiadis, vd för Stenhus som nu äger 32,5 procent av Halmslätten, ger här sin bild av läget, den stora emissionen som han och Balder väljer att fullfölja, och agerandet inför stämman. "Oavsett hur utfallet blir så är det här en fantastisk affär för Stenhus aktieägare."


Elias Georgiadis.

Stenhus köper i Nybro

Transaktioner Stenhus Fastigheter har ingått avtal om förvärv av en fastighet inom segmentet lager/lätt industri/logistik i Nybro, med ett beräknat driftnetto om 3,45 miljoner kronor.


Elias Georgiadis.

Stenhus: Spår 90-procentig tillväxt i förvaltningsresultatet 2022

Bolag Stenhus 2021 genomsyras av stark tillväxt. Värdet på portföljen ökar från drygt 1,6 till nästan 7,2 miljarder kronor. Förvaltningsresultatet under 2021 uppgår till 142,1 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet för de kommande tolv månaderna bedöms uppgå till 267,2 miljoner kronor. Tillväxtmålet för underliggande fastighetsvärdet har reviderats upp till 20 miljarder vid utgången av 2025.


Robert Vangstad ersätts av grundaren David Aspehult som går in som tf vd i Nischer Properties.

Därför får Nischer-vd:n gå

Bolag Grundaren David Aspehult om varför han själv går in som tf vd i Nischer Properties.


Elias Georgiadis.

Nischer: Därför kovänder Sterner – lägger inte budpliktsbud

Bolag Sterner Stenhus äger nu – precis enligt plan – 40,7 procent av Nischer Properties.
Men man väljer nu att inte lägga det planerade budpliktsbudet. Istället ska Sterner sälja så att man hamnar precis under 30 procent. Elias Georgiadis förklarar resonemanget.


Balder, med Erik Selin som vd, och Sterner Stenhus Holding, ägt av bröderna Tomas och Elias (bilden) Georgiadis äger tillsammans cirka 57 procent av det grekiska börsbolaget Premia Properties.

Premia emitterar sin första obligation: “Hjälper oss nå våra mål"

Bolag Grekiska Premia Properties, med Sterner Stenhus och Balder som huvudägare, har emitterat en femårig obligation om 100 miljoner euro till en ränta om 2,80 procent.


Elias Georgiadis.

Stenhus köper – emitterar till 31,40

Transaktioner Stenhus köper ett äldreboende i Vallentuna. En del av köpeskillingen regleras genom en nyemission till kursen 31,40 kronor per aktie, vilket är samma kurs som i den nyligen beslutade nyemissionen och 24 procent över fredagens stängningskurs.


Elias Georgiadis, var Sterner Stenhus blir största ägare i Nischer Properties.

Nischer: Stämman godkänner emission, Sterner in som storägare

Bolag På fredagen godkände Nischer Properties extra bolagsstämma den riktade nyemissionen som innebär att Sterner Stenhus – ägt av Stenhusbröderna Elias och Tomas Georgiadis – går in som största ägare i Nischer.


Avin Faily, projektledare på Stenhus Fastigheter.

Fruktade för karriären – men blev snarare mer attraktiv på marknaden

Karriär Förra året skrev Avin Faily på Linkedin om härskartekniker och dåligt ledarskap: Inlägget inleddes med "Min karriär kanske är över i och med det här" – men i själva verket blev det snarare tvärtom.
– Jag fick väldigt mycket positiva reaktioner och väldigt många rekryterare hörde av sig, säger Avin Faily, som nu har bytt jobb och blivit projektledare på ett annat noterat bolag. "Ett fantastiskt bolag – väldigt många har ringt och sagt att de också vill börja här."


Balder, med Erik Selin som vd, och Sterner Stenhus Holding, ägt av bröderna Tomas och Elias (bilden) Georgiadis äger tillsammans cirka 57 procent av det grekiska börsbolaget Premia Properties.

"Stort för oss – och stort för Grekland"

Transaktioner Elias Georgiadis och Balders grekiska bolag i storaffär. "Det här är på regeringsnivå."


Elias Georgiadis Sterner Stenhus Holding går in som storägare i Nischer Properties vars största projekt ligger i Örnsköldsvik.

Så ändras Nischer med Sterner Stenhus som huvudägare

Bolag Elias Georgiadis går in och blir huvudägare i ytterligare ett bolag. Här berättar han om affären och tankarna kring Nischer Properties.


Elias Georgiadis.

Sterner Stenhus in i Nischer – budpliktsbud på gång

Bolag Sterner Stenhus Holding AB har ingått avtal om förvärv av 3 005 490 aktier i Nischer Properties AB, motsvarande 15 procent av antalet aktier i bolaget, från bolagets största ägare, Weps AB.