Image
Elias Georgiadis, vd för Stenhus.

Maxfastigheter rekommenderar Stenhus bud

Bolag Maxfastigheters styrelse rekommenderar enhälligt Stenhus Fastigheters bud på bolaget.


Elias Georgiadis.

Stenhus premiärköper i Öresundsregionen och förlänger med Rusta

Transaktioner Stenhus Fastigheter har förvärvat fastigheten Tågarp 16:38 samt förlängt hyresavtalet med Rusta i Norrtälje.


Elias Georgiadis.

Så har Stenhus emissionskurser höjts

Bolag Börsens emissionstätaste bolag växer – emitterar nya aktier till rekordkurs.


Elias Georgiadis.

Stenhus köper i Köping

Transaktioner Stenhus Fastigheter köper Spinnaren 4 i Köping. Fastighetens huvudsakliga hyresgäst är NCS AB. Överenskommet värde på fastigheten om 57 miljoner kronor. Tillträde är planerat till den 1 juni 2021.


Elias Georgiadis, vd Stenhus Fastigheter.

Stenhus om budläget: "Borde ha allt klart innan sommaren"

Bolag Antalet aktieägare i Maxfastigheter som accepterat uppköpserbjudandet från Stenhus Fastigheter växer stadigt och vd:n Elias Georgiadis räknar med att affären är i hamn innan sommaren så som läget ser ut nu. För Fastighetssverige berättar han även mer om bolagets starka första kvartal 2021.


Elias Georgiadis.

Stenhus Fastigheter förlänger – skriver 15-årigt avtal med Karl Hedin Bygghandel

Uthyrning Stenhus Fastigheter har ingått ett nytt 15-årigt hyresavtal med den befintliga hyresgästen AB Karl Hedin Bygghandel i Köping.


Elias Georgiadis.

"Började titta för någon vecka sen"

Bolag Elias Georgiadis om Stenhus bud på Maxfastigheter.


Stenhus har lagt ett uppköpsbud på Maxfastigheter.

Stenhus lägger uppköpsbud på Maxfastigheter

Bolag Stenhus Fastigheter har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av aktier och teckningsoptioner i Maxfastigheter i Sverige AB att förvärva samtliga aktier och teckningsoptioner i bolaget med vederlag i nyemitterade aktier i Stenhus.


Elias Georgiadis.

Stenhus köper livsmedelsportfölj i Norrtälje

Transaktioner Stenhus Fastigheter har ingått avtal om förvärv av två fastigheter inom segmentet sällanköps-/livsmedelshandel i Norrtälje, för en köpeskilling om 97 miljoner kronor.


Elias Georgiadis.

10, 13 – och nu 14: "Säljarna vill vara med på tillväxtresan"

Bolag Stenhus Fastigheter har på tre månader gjort tre olika nyemissioner – på stadigt ökande kurser. Gårdagens på 40 procent över teckningskursen från noteringen i slutet av november.
Så här ska tillväxtresan gå till framöver.


Conny Ryk och Elias Georgiadis.

Entreprenören om sitt Rykande heta dygn på marknaden

Bolag Ingen Ryk ytan eld, ingen försäljning utan förvärv – entreprenören Conny Ryk såg till att jobba ordentligt under måndagen för att slutföra två stora affärer som stakar ut en ny framtid för hans växande Ryk Group. För Fastighetssverige berättar han mer detaljer om affärerna och vad han har för ambition med sitt nya minoritetsägande i snabbväxande Stenhus.


Conny Ryk och Elias Georgiadis.

Stenhus halvmiljardköper – emitterar på 13 kronor

Transaktioner Stenhus Fastigheter köper en fastighetsportfölj med ett värde om 496 miljoner kronor. Som delbetalning emitteras nya aktier till en teckningskurs om 13 kronor per aktie.


Elias Georgiadis.

"Jag stod på ställningen även när jag hade 70 anställda"

Bolag Som 19-åring startade Elias Georgiadis sitt första bolag. I november tog han steget till att bli börs-vd.
– Jag har utbildat mig i över 20 år för att göra det jag gör i dag, säger Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter i en stor intervju med Fastighetssverige.


Elias Georgiadis.

Stenhus rivstart – och Georgiadis om sitt aktieköp: "Köpte första dagen jag fick"

Bolag Åtta affärer på sex veckor. Sedan noteringen har Stenhus Fastigheters fastighetsvärde ökat med 40 procent. Elias Georgiadis, vd och huvudägare, berättar här om sin första tid som börs-vd, om det höga affärstempot, framtiden och sitt eget aktieköp i bolaget.


Elias Georgiadis

Stenhus köper i Norrtälje

Transaktioner Stenhus Fastigheter köper en sällanköpsfastighet i Norrtälje för 72,5 miljoner.


Elias Georgiadis

Stenhus Fastigheter köper i Stockholm och Uppsala

Transaktioner Stenhus Fastigheter har ingått avtal om förvärv av fyra fastigheter inom segmentet lager/industri varav tre är belägna i Huddinge och en i Uppsala.


Elias Georgiadis

Stenhus köper i Linköping och Sigtuna

Transaktioner Stenhus fortsätter sin förvärvsresa genom att köpa två LSS-boenden och ett SOL-boende i Sigtuna samt en fastighet inom sällanköpshandel i Tornby i Linköping.


Elias Georgiadis

Stenhus gör två nya affärer – köper och projektutvecklar

Transaktioner Nynoterade Stenhus Fastigheter projektutvecklar och hyr ut 2 000 kvadratmeter till Ö&B i sin fastighet på Montören 1 i Köping. Dessutom förvärvar bolaget fastigheten Märsta 21:72 för 8,5 miljoner kronor


Elias Georgiadis, vd för Senhus Fastigheter, och If-huset i Solna.

Nobben i våras – så ser Stenhus på If-huset idag

Bolag Den 24 november noteras Stenhus Fastigheter på Stockholmsbörsen. Bolaget är en avknoppning från Sterner Stenhus, som i februari lade ett uppmärksammat bud på enfastighetsbolaget Solnaberg och deras enda fastighet If-huset i Solna utan framgång. För Fastighetssverige berättar Stenhus vd Elias Georgiadis mer om de ambitiösa planerna för det nya bolaget och hur intresset för If-huset ser ut idag.


Elias Georgiadis

Nytt bolag noteras på First North den 24 november

Bolag Stenhus Fastigheter i Norden AB är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga och kommersiella fastigheter. Bolagets primära geografiska marknad är Stockholmsregionen. Den 30 september 2020 bestod Stenhus Fastigheters fastighetsportfölj av tio fastigheter motsvarande ett sammanlagt fastighetsvärde om 1 376 miljoner kronor. Bolaget har beslutat att ansöka om notering på Nasdaq First North och i samband med detta genomföra en ägarspridning av nyemitterade aktier i bolaget om högst 600 miljoner kronor.