Image
Mattias Roos.
Mattias Roos. Bild: SSM

SSM satsar på billigare lägenheter

Bolag SSM redovisar minusresultat i Q4 och satsar på att bygga mindre och billigare lägenheter. 90 procent av lägenheterna ska kosta mindre än två miljoner kronor.
Publicerad den 21 Februari 2019

Oktober – december 2018
• Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 58,2 MSEK (241,0).
• Rörelseresultatet uppgick till -33,6 MSEK (12,4). Resultatet inkluderar projektnedskrivningar med -13,5 MSEK i Clustret, -7,8 MSEK i Turbinhallen och -7,0 MSEK i Metronomen. Rörelsemarginalen uppgick till -57,7 procent (5,1).
• Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -2,8 MSEK (46,0).
• 38 (18) förhandsavtal tecknades under kvartalet.
• Tecknande av avtal avseende försäljning av Täby Turf med 178 hyresrätter till bostadsbolaget Willhem. Försäljningspriset uppgick till 473,0 MSEK.
• Till följd av bristande kommersiella förutsättningar avbröt SSM avtalsförhandling om förvärv av 1 200 byggrätter.
• Mark- och miljööverdomstolen upphävde Bromma Boardwalks detaljplan, varvid köpeskillingen om 500,0 MSEK föll.
• Strategisk riktning och målsättning ändrades till 50 procent hyresrätter i produktion kommande år, samtidigt som minst 90,0 procent av bostadsrätterna ska kosta mindre än 2,0 MSEK.

Januari – december 2018
• Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 652,5 MSEK (753,8).
• Rörelseresultatet uppgick till 51,8 MSEK (226,7) och rörelsemarginalen till 7,9 procent (30,1).
• Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 172,4 MSEK (26,2).
• 101 (247) förhandsavtal tecknades under året.
• Produktionsstart av hyresrättsprojekten Täby Turf och Sollentuna Quarters med totalt 270 hyresrätter.
• Bromma Tracks, Turbinhallen och The Tube med 504 bostadsrätter färdigställda, varav samtliga är tillträdda.
• Bolagets obligationsvillkor förändrades i syfte att starta produktion av projekt till en lägre säljgrad.
• Styrelsen föreslår årsstämman 0,0 (0,0) SEK i utdelning för räkenskapsåret 2018.

Mattias Roos, vd & koncernchef, kommenterar:
– Under 2018 anpassade SSM strategi och bostadsprodukt för att möta målgruppens förändrade finansiella förutsättningar. Den strategiska produktmixen justerades till 50 procent hyresrätter och 50 procent bostadsrätter. SSM har en solid portfölj av hyresrätter och vi ser en god tillväxt på hyresrättsmarknaden som en konsekvens av de senaste tio årens konverteringar av hyresrätter till bostadsrätter i kombination med planerade konverteringar av de kommunala bostadsbolagens bestånd.

– Genom att "rita om" till mindre och ännu mer yteffektiva bostäder i de projekt där försäljning pågår har vi relativt snabbt lyckats med att anpassa prisnivåerna, med bibehållna projektmarginaler. Målet framöver är att minst 90 procent av bolagets bostadsrätter ska kosta mindre än 2,0 MSEK. Under februari 2019 relanserade vi ett 70-tal omritade bostadsrätter i kombination med ett erbjudande om bidrag med halva kontantinsatsen. Responsen från kunderna har initialt varit positiv.

– Rörelseresultat och rörelsemarginal utvecklades negativt under året, vilket framförallt kan förklaras med ett lägre bruttoresultat samt ökade projektkostnader. Förutom en anpassning av bolagets kommersiella erbjudande har organisationen anpassats för att minska lönekostnaderna med -15,0 procent, motsvarande 14,0 MSEK under 2019. Under 2019 har även ett sparprogram initierats för att minska OH-kostnaderna med 50 procent under 2019 vilket motsvarar cirka 25,0 MSEK. Bolagets likviditet är god, vilket är en konsekvens av årets positiva kassaflöde. Upphävandet av Bromma Boardwalks och Clustrets detaljplaner innebär att åtagande om 682,0 MSEK i köpeskilling har förfallit, vilket är gynnsamt för bolagets likviditet i närtid.

– Det är min uppfattning att SSM med vårt boendekoncept, produktmix och byggrättsportfölj är rätt positionerad på den förändrade bostadsmarknaden. Under 2018 har vi färdigställt 515 bostadsrätter, där samtliga är tillträdda. Målet för 2019 är att produktions-starta 300 bostäder för att därefter successivt öka till 1 500 bostäder till 2023.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De investerade mest i det egna beståndet under 2023

Lista Fastighetssverige listar nu vilka noterade bolag som investerade mest i sina fastigheter under föregående år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige