Image

Specialfastigheter emitterar sina första gröna obligationer

Ekonomi/Finansiering Lånen, som omfattar 500 miljoner kronor med en löptid på fem år respektive 750 miljoner kronor på sju år, ska finansiera miljöprojekt som till exempel den nya tingsrättsbyggnaden i Lund och energieffektiviseringsåtgärder.
Publicerad den 23 November 2017
Åsa Hedenberg. Bild: Specialfastigheter
Åsa Hedenberg.

Som långsiktig fastighetsägare, med i huvudsak statliga myndigheter som kunder och med hyreskontraktstider upp till 25 år, arbetar Specialfastigheter med många dimensioner av hållbarhetsfrågan tillsammans med kunder och andra intressenter. Den gröna obligation som nu emitterats ska finansiera miljöcertifierade byggnader, energieffektiviseringsprojekt, förnyelsebar energi, hållbart skogsbruk och vattenprojekt.

– All vår verksamhet ska vara hållbar och det är därför ett naturligt steg att vår finansiering nu görs ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är oerhört glädjande att det på kapitalmarknaden finns en så stor uppslutning för att finansiera ett miljövänligare fastighetsbestånd, säger Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter.

– Det är väldigt glädjande att Specialfastigheter som ett statligt ägt bolag väljer att använda gröna obligationer för att finansiera de grönklassificerade investeringar som bolaget gör. Vi som investerare välkomnar både statliga, kommunala och privata företags emittenter till den gröna obligationsmarknaden, säger Helena Lindahl, portföljförvaltare på SPP/Storebrand.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Här vill Niam växa i Norge

Bolag Niam har adderat ytterligare en marknad till sin norska portfölj. Torstein Bomann-Larsen, Associate Director Transactions Norway på Niam, berättar för Fastighetssverige hur man ser på Bergenmarknaden, den nya investeringen samt var i Norge de letar efter nya investeringar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY