Image
Siv Malmgren är ny ledamot i Specialfastigheters styrelse.
Siv Malmgren är ny ledamot i Specialfastigheters styrelse. Bild: Gatun Arkitekter

Siv Malmgren till Specialfastigheters styrelse

Bolag Årsstämman för 2024 i Specialfastigheter har beslutat att ingen utdelning ges till ägaren. En ny ledamot, Siv Malmgren, valdes in i styrelsen.
Publicerad den 19 April 2024

Stämman beslutade bland annat att fastslå den av styrelsen föreslagna utdelningen om 0 kronor, en nivå som satts mot bakgrund av bolagets stora investeringsvolym. Stämman fastställde resultaträkningen för 2023 och balansräkningen per 2023. Styrelsens ledamöter och vd beviljades ansvarsfrihet. Stämman beslutade vidare att fastställa föreslagna arvoden för styrelsen samt de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som styrelsen föreslagit.

Vid stämman valdes Siv Malmgren in som ny styrelseledamot. Siv Malmgren har lång erfarenhet från fastighetsbranschen, både i ledande positioner och i styrelseuppdrag.
– Specialfastigheters uppdrag att äga, förvalta och utveckla säkerhetsfastigheter är högaktuellt givet läget i samhället. Jag ser fram emot att få vara med på den utvecklings- och tillväxtresa som bolaget inlett och att även få en djupare inblick i offentligt företagande. Jag kan bidra med min mångåriga erfarenhet från fastighetsbranschen med fokus på långsiktighet och affärsmannaskap samt ett starkt engagemang inom social hållbarhet, säger Siv Malmgren.

Till styrelsen omvaldes Eva Landén, Peter Blomqvist, Britta Dalunde, Mikael Lundström, Lotta Niland, Pierre Olofsson och Åsa Wirén. Eva Landén fortsätter som ordförande för bolagets styrelse. Charlotte Hybinette valde i februari att lämna Specialfastigheters styrelse i samband med att hon tillträdde som tf chef för avdelningen Projekt och Teknik vid bolaget.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Wanngård (S): "The sky is not the limit"

Stockholm Så ser finansborgarrådet Karin Wanngård (S) i Stockholm på hur bostadsbyggandet ska kunna ta fart igen. Samtidigt erkänner hon att stadens egna mål på ett stort antal bostäder i stadens egna bolag är svåra att nå. – Vi är i en lyckosam situation i Stockholm, med privata fastighetsbolag som är välkapitaliserade, säger hon.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige