Image
Leiv Synnes, vd för SBB.
Leiv Synnes, vd för SBB. Bild: SBB

SBB redovisar minusresultat på över 20 miljarder för 2023

Bolag Den pressade fastighetsjättens resultat för 2023 uppgick till -20 488 miljoner kronor, periodens resultat inklusive avvecklande verksamhet uppgick till -22 740 miljoner. Samtidigt har värdet på fastighetsportföljen nästan halverats jämfört med 2022 och är nu värd 73,2 miljarder kronor.
Publicerad den 27 Februari 2024

Hyresintäkterna uppgick till 4 581 mkr (5 365).
Driftsöverskottet uppgick till 3 209 mkr (3 615).
Förvaltningsresultat exkl. valutakursdifferenser uppgick till 1 296 mkr (3 216).
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 1 222 mkr (3 485).
Resultat före skatt uppgick till -22 285 mkr (-10 825), varav:
Resultat före finansiella poster, värdeförändringar fastigheter och goodwill ingår med 2 241 mkr (2 686). Resultatet inkluderar Förvärvs- och omstruktureringskostnader på -90 mkr (-120).
Värdeförändringar på fastigheter ingår med -13 277 mkr (-3 681).
Resultat från joint ventures och intresseföretag ingår med -6 017 mkr (-1 866).
Finansiella poster ingår med -1 258 mkr (-2 402) varav kostnader för förtidsinlösen lån ingår med -118 mkr (424) och valutakursdifferenser med -144 mkr (-1 991).
Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med -2 580 mkr (-1 560).
Periodens resultat uppgick till -20 488 mkr (-10 361) efter avdrag för uppskjuten skatt om 2 240 mkr (741) och aktuell skatt om -443 mkr (-277), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om -15,05 kr (-7,61) före utspädning.
Periodens resultat inkl. avvecklande verksamhet uppgick till -22 740 mkr (-9 811), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om -16,60 kr (-7,23) före utspädning.
Fastighetsportföljens värde uppgick till 73,2 mdkr (135,6).
Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 17 873 mkr (45 040), motsvarande 12,29 kr (30,97) per aktie före utspädning.
Styrelsen föreslår ingen ny utdelning för stamaktie A och B (1,44) och inte heller för stamaktie D (2,00).

– SBB fortsätter att ta viktiga steg för att realisera strategin och dela upp bolaget i tre affärsområden för bättre styrning, ökad transparens och bättre förutsättningar för kapitalanskaffning, säger vd:n Leiv Synnes i en kommentar.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Ägarskap med ansvar – arkitektnykomlingen står ut i branschen

Bygg/Arkitektur I arkitektbranschen dominerar manligt ägarskap och Morota Staaf Arkitekters ägarform har därför blivit en fyrbåk som de båda ägarna först inte förutsåg. I det kvinnliga ägarskapet ligger nämligen ett ansvar att visa att det finns möjlighet för kvinnor att inte bara vara en del av, utan också att leda, företag. Fastighetssverige har pratat med duon om deras nystartade kontor och vad som driver dem framåt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige