Image
Bild: Istock

SBAB: Störst boprisfall i april i områden med utbredd smittspridning

Sverige Priserna på bostadsrätter föll i Stockholm, Göteborg och Malmö under april med 3,6, 0,9 respektive 3,0 procent. För hus var motsvarande siffror -2,9, 0,1 respektive -4,0 procent. I såväl Stockholm som Göteborg har dock prisfallen varit måttliga sedan början av året medan prisutvecklingen, trots de senaste veckornas prisfall, varit positiv i Malmö. Bostadspriserna i mellersta Sverige har drabbats hårdare än i norra och södra Sverige. Det är tydligt att priserna påverkats som mest i de områden där Coronasmittan varit som mest utbredd. Nytt prisindex från SBAB och Booli visar prisfall i flera regioner under april.
Publicerad den 5 Maj 2020
Robert Boije Play Bild: Axel Ohlsson
Robert Boije Play

Det nya prisindexet, SBAB Booli Housing Price Index (HPI), som SBAB och Booli lanserar visar att priserna på bostadsrätter föll i Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö under april med 3,6, 0,9 respektive 3,0 procent. För hus var motsvarande siffror -2,9, 0,1 respektive -4,0 procent. Bostadspriserna i mellersta Sverige har drabbats hårdare än i norra och södra Sverige.
– SBAB:s tjänst Booli och dess unika data gör att vi mycket snabbt kan få en bild av det aktuella marknadsläget och hur coronakrisen slår mot bostadsmarknaden. För särskilt bostadsrätter ser vi tydligt att de områden som drabbats hårdast av smittspridningen också har störst prisfall. Med undantag för några områden har coronakrisen så här långt slagit hårdare mot bostadsrätter än mot hus, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.
– Man ska inte överdramatisera de prisfall vi sett sedan coronakrisen slog till. Trots de allra senaste veckornas prisfall ligger priserna fortfarande någorlunda i paritet med var de låg i början av året. I Stockholm, Göteborg och Malmö ligger kvadratmeterpriserna högre än de gjorde förra året, då vi inte hade någon coronakris. I flera områden i Sverige har priserna trots coronakrisen till och med gått upp sedan årsskiftet. Arbetslöshetstalen framöver blir avgörande för den fortsatta utvecklingen.

Sedan coronautbrottet har utbudet av bostadsrätter gått upp relativt mycket i Sverige och särskilt i storstadsområdena. Utbudet ligger samtidigt så här långt ungefär i paritet med hur det såg ut 2019 och 2018.
– Det är tydligt att coronautbrottet under april har lett till en markant uppgång i utbudet av framförallt bostadsrätter i våra tre storstadsområden. Ett antal hushåll som köpt ny bostad med hög belåning har säkert tvingats lägga ut bostaden till försäljning om hushållet drabbats av varsel eller arbetslöshet. Utbudsökningen kan möjligen också spegla att de som köpt bostäder i spekulativt syfte försöker bli av med dem. Trots de senaste veckornas markanta uppgång ligger utbudet generellt sett inte högre än vad det gjorde under motsvarande period förra året, säger Robert Boije.

Försäljningstiderna, mätta utifrån hur länge bostadsannonserna ligger ute, har gått upp markant i storstadsområdena under april. Uppgången har varit särskilt stor i Göteborg och Malmö.
– Det är tydligt att coronakrisen och den sociala distansering samt utbudsökning den lett till, bidragit till länge försäljningstider. Men jag skulle ändå säga att det så här långt inte är någon dramatik. Trots de senaste veckornas uppgång i annonstiderna ligger de än så länge inte högre än de gjorde under motsvarande period förra året, säger Robert Boije.

Anmärkning: All data som ligger till grund för analysen har tagits fram med hjälp av analysverktyget Booli Pro.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De ökade hyresintäkterna mest under första halvåret

Lista Fastighetssverige har tittat närmare på de noterade fastighetsbolagens hyresintäkter under det första halvåret 2022 för att få reda på vilka tungviktare som ökat intäkterna mest jämfört med motsvarande period 2021. Här är hela listan.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige