Image
Robert Boije.

SBAB: Tydlig trend mot överproduktion av hyresrätter

Bostäder Det finns en tydlig trend mot att det byggs för många hyresrätter i Sverige som helhet i förhållande till efterfrågan och jämfört med både småhus och bostadsrätter. I Västra Götaland råder redan ett tydligt överskott på nya hyresrätter – detta när hänsyn tas till hushållens efterfrågan mätt utifrån deras betalningsförmåga. Detta enligt SBAB Booli Housing Market Index (HMI) för tredje kvartalet 2021.


SBAB: Störst boprisfall i april i områden med utbredd smittspridning

Sverige Priserna på bostadsrätter föll i Stockholm, Göteborg och Malmö under april med 3,6, 0,9 respektive 3,0 procent. För hus var motsvarande siffror -2,9, 0,1 respektive -4,0 procent. I såväl Stockholm som Göteborg har dock prisfallen varit måttliga sedan början av året medan prisutvecklingen, trots de senaste veckornas prisfall, varit positiv i Malmö. Bostadspriserna i mellersta Sverige har drabbats hårdare än i norra och södra Sverige. Det är tydligt att priserna påverkats som mest i de områden där Coronasmittan varit som mest utbredd. Nytt prisindex från SBAB och Booli visar prisfall i flera regioner under april.


Dyrare att köpa innan visning

Bostäder Bostadssajten Booli har kartlagt hur stor skillnaden är i pris om du köper innan visning eller om du väntar in budgivningen.


Sebastian Wickert.

Ny vd på Booli

Karriär Sebastian Wickert blir ny vd på Booli och systerbolaget Hitta Mäklare.


Villamarknaden har mer positiv än lägenhetsmarknaden under 2018. I Jämtlands län steg priserna med 14 procent.

Så var bostadsåret 2018 – kommun för kommun

Bostäder Ny statistik från Booli visar hur utbud, medelslutpriser, andel prissänkta och annonstider såg ut 2018 jämfört med tidigare år. Statistiken visar både bostadsrätter och villor, uppdelat på län och kommun.


Rekordmånga prissänkta bostäder i år

Sverige Statistik från bostadssajten Booli visar att andelen prissänkta bostadsannonser är den högsta sedan Booli började mäta 2008 i flera län. I nästan alla län har andelen prissänkta annonser, oavsett objektstyp, varit högre hittills i år än 2017.


Trendbrott: nyproduktionspriserna närmar sig successionsmarknaden

Bostäder För första gången på länge ligger medelutropspriset på nyproduktion och succession på samma nivå. Trenden syns i Stockholms län, och är som allra starkast i Stockholms kommun.