Image
Trygghem har bland annat ett projekt i Ekerö.
Trygghem har bland annat ett projekt i Ekerö. Bild: Trygghem

Så vill Trygghem omvandla sin obligation

Bolag Utvecklingsbolaget Trygghems obligation (utgiven av Trygghem Projekt 1 AB) löper egentligen ut nu i maj. Trygghem försöker nu förhandla om villkoren.
Publicerad den 22 Maj 2020

Obligationsinnehavarna får inom kort ett förslag i form av ett så kallat skriftligt förfarande. Förslagen är tredelat:

# En partiell återbetalning av obligationerna.
# En partiell konvertering av obligationer till aktier med preferentiella rättigheter
# För den resterande delen, en förlängning av löptiden för befintliga obligationer samt vissa andra ändringar av obligationsvillkoren.

Syftet med den strukturförändring som Trygghem avser föreslå för obligationsinnehavarna är att återställa Trygghems eget kapital och söka realisera värdet i återstående projektportfölj till förmån för obligationsinnehavarna. Arbetet med att upprätta en kontrollbalansräkning pågår och resultatet av denna kommer att redovisas i det förslag som kommer att tillställas obligationsinnehavarna.

Under obligationernas löptid har marknadsförhållandena kraftigt förändrats vid ett flertal tillfällen, nu senast på grund av pågående Covid-19-pandemi. Bolaget har arbetat intensivt för att omarbeta och anpassa projektportföljen efter nya förhållanden samt utforma en ny strategi för framtiden. Planerna för kvarvarande projekt i portföljen har fastslagits och bolaget bedömer att betydande värden kvarstår i projektportföljen, framförallt i projektet på Ekerö, men att det krävs mer tid för att realisera dessa värden och därmed maximera utfallet för obligationsinnehavarna.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Lediga Fastighetsjobb

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför tankade insidern aktier i Diös

Bolag Styrelseledamoten Ragnhild Backman har fyllt på med fler aktier i Diös. Fastighetssverige når henne på telefon när hon befinner sig på Åre Business Forum. Här är bakgrunden till investeringsbeslutet och därför är Diös ett bättre val än de andra fastighetsföretagen: "Finns mycket spännande".

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY