Image
Trygghem har bland annat ett projekt i Ekerö.
Trygghem har bland annat ett projekt i Ekerö. Bild: Trygghem

Så vill Trygghem omvandla sin obligation

Bolag Utvecklingsbolaget Trygghems obligation (utgiven av Trygghem Projekt 1 AB) löper egentligen ut nu i maj. Trygghem försöker nu förhandla om villkoren.
Publicerad den 22 Maj 2020

Obligationsinnehavarna får inom kort ett förslag i form av ett så kallat skriftligt förfarande. Förslagen är tredelat:

# En partiell återbetalning av obligationerna.
# En partiell konvertering av obligationer till aktier med preferentiella rättigheter
# För den resterande delen, en förlängning av löptiden för befintliga obligationer samt vissa andra ändringar av obligationsvillkoren.

Syftet med den strukturförändring som Trygghem avser föreslå för obligationsinnehavarna är att återställa Trygghems eget kapital och söka realisera värdet i återstående projektportfölj till förmån för obligationsinnehavarna. Arbetet med att upprätta en kontrollbalansräkning pågår och resultatet av denna kommer att redovisas i det förslag som kommer att tillställas obligationsinnehavarna.

Under obligationernas löptid har marknadsförhållandena kraftigt förändrats vid ett flertal tillfällen, nu senast på grund av pågående Covid-19-pandemi. Bolaget har arbetat intensivt för att omarbeta och anpassa projektportföljen efter nya förhållanden samt utforma en ny strategi för framtiden. Planerna för kvarvarande projekt i portföljen har fastslagits och bolaget bedömer att betydande värden kvarstår i projektportföljen, framförallt i projektet på Ekerö, men att det krävs mer tid för att realisera dessa värden och därmed maximera utfallet för obligationsinnehavarna.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför får Odd Molly ett "nygammalt" bolagsnamn

Bolag Vid en extra bolagsstämma den 22 oktober blev det klart att fastighetsbolaget Odd Molly International ska byta namn till Logistea – ett bekant namn i fastighetskretsar som varit "ledigt" sedan den 29 september då före detta Logistea bytte namn till Athanase Innovation AB. För Fastighetssverige berättar Logisteas styrelseordförande Patrik Tillman om tankarna bakom namnbytet och den fortsatta vägen framåt för bolaget som nu är ett helt renodlat fastighetsbolag.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY