Image
Släckningsarbetet tog närmare en vecka.
Släckningsarbetet tog närmare en vecka. Bild: Ida Mikko/Fastighetssverige

Så dyra blev de materiella skadorna efter branden på Oceana

Ekonomi/Finansiering Den 12 februari 2024 drabbades Lisebergs nya vattenvärld av en förödande brand där en medarbetare tragiskt förlorade livet. Branden innebar också stora materiella skador. Skadornas omfattning har varit osäkra i ekonomiska tal, fram till nu.
Publicerad den 4 April 2024

I samband med Lisebergskoncernens kvartalsrapport konstateras nu ett första kostnadsestimat vilket innebär att projektet skrivs ned med 484 miljoner kronor. Nedskrivningen baseras på de första undersökningarna av branden och dess konsekvenser.
– Skadorna är på ett sätt omätbara med tanke på att vi i branden förlorade en vän och kollega. Det är en förlust vi aldrig kommer kunna ersätta. Samtidigt behöver vi tänka framåt och då är uppskattningen av de materiella skadorna ett steg på vägen mot en möjlig återuppbyggnad, säger Andreas Andersen.

De materiella skadorna är omfattande men understiger de initiala uppskattningarna som talade om mycket omfattande skador. Estimatet innebär att nedskrivningsbehovet är hälften så stort som först befarats.
Den estimerade nedskrivningen på 484 miljoner kronor kommer nu speglas i Lisebergskoncernens redovisning och resterande prognoser för året. Det återstår dock vissa reservationer för att beloppet kan komma att justeras allt eftersom nedrivning, sanering och planering för eventuell återuppbyggnad pågår.
– Förenklat kan vi nu konstatera att det finns tre centrala huvudelement i en tänkbar återuppbyggnad av Oceana: Ett nytt attraktionstorn, en ny takkonstruktion samt nya åkattraktioner. I tillägg kommer sannolikt en rad brandtekniska justeringar att göras, utifrån vad de pågående utredningarna resulterar i, säger Andreas Andersen.

Stora delar av källaren, pool-anläggningen, tekniska installationer samt hela lågbyggnadsdelen mot Mölndalsvägen med omklädningsrum, restauranger, butiker och foajé har hitintills konstaterats vara mer eller mindre oskadda.

Ännu har inget formellt beslut om en återuppbyggnad av Oceana från Lisebergs styrelse fattats. NCC och Liseberg har tillsammans i ett första utredande återuppbyggnadssteg arbetat med att ta fram en projektplan, inkluderat förslag på budget samt tidplan, för ett eventuellt färdigställande av Oceana. Denna plan förväntas vara färdigställd under våren och utgöra underlag för vidare beslut och eventuellt entreprenadkontrakt.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Artikelserien del 4: Från ruinens brant till lyckad rekonstruktion

Bolag Ett turbulent år. Så kan man sammanfatta året mellan 2019 till 2020 för Real Holding. Men de lyckades vända på skutan trots att rekonstruktionen tog mer än ett år att genomföra. Det läser du här mer om i Fastighetssveriges fjärde del i artikelserien om konkurser och rekonstruktioner vi minns.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige