Image

Rikshem kommenterar mediauppgifter

Bolag Rikshem väljer nu att, via styrelseordföranden Mats Mared, kommentera de senaste dagarnas uppgifter i media: ”Med anledning av senaste dagarnas artiklar om Rikshem i Dagens Industri och Aftonbladet och de felaktigheter/missuppfattningar som där förekommer, vill jag som ordförande i Rikshem göra följande förtydliganden.”, skriver Mared i ett pressmeddelande.
Publicerad den 2 Oktober 2015

Förtydligandena är:
1. Diskussionen om att skapa ett delägt fastighetsbolag med bostäder och samhällsfastigheter med en delvis ny profil förde jag med Mats Andersson, VD Fjärde AP-fonden, under flera år före bildandet. En ledning växte fram och för denna, naturligtvis inklusive mig själv, var det från första dagen en förutsättning att vi skulle erbjudas möjlighet att med egna pengar bli delägare i bolaget.

2. Bolaget bildades sommaren 2010 och enligt avtal tecknat i mars 2011 kom AMF in som delägare till 50 procent.

3. Ledningens delägarskap löstes genom att vi i maj 2011 tecknade ett konvertibelt förlagslån om 50 miljoner kronor, varav vi tre, VD Jan-Erik Höjvall och vVD Ilija Batljan och jag själv, investerade 45 miljoner kronor.

4. I samband med tecknandet av förlagslånet infördes en sekretessklausul. Efter den senaste händelseutvecklingen har vi valt, för att undvika spridning av felaktig information, att offentliggöra fördelningen mellan oss tre. Jan-Erik Höjvall investerade 25 miljoner kronor, Ilija Batljan 8 miljoner kronor samt jag själv 12 miljoner kronor.

5. Mot bakgrund av en mycket god utveckling för Rikshem ökade värdet av det konvertibla förlagslånet med 68 miljoner kronor, mätt per senaste årsskifte. Det kan ställas mot att värdet på hela Rikshem under motsvarande period steg med 3 873 miljoner kronor.

6. Ägarna i Rikshem har på bolagsstämma i somras beslutat att, som en fortsättning på det ursprungliga kravet om att få vara delägare, emittera ett nytt konvertibelt förlagslån om 45 miljoner kronor. Jan-Erik Höjvall har investerat 25 miljoner kronor och Ilija Batljan 20 miljoner kronor. Det nya konvertibla förlagslånet som löper över fem år är försett med ett så kallat ”tak”. Det innebär att värdet aldrig kan stiga med mer än 50 miljoner kronor, eller med cirka 15 procent per år. För att detta utfall skall vara möjligt ska värdet på hela Rikshem under dessa fem år öka med 11 397 miljoner kronor.

7. För tydlighets skull vill jag också framhålla:
- att samtliga investeringar har skett på marknadsmässiga villkor, avstämda med tredje part
- att det har funnits ett konvertibelt förlagslån har rapporterats vid varje rapporteringstillfälle under åren, självklart har vi även i vår senaste delårsrapport rapporterat att lånen lösts i år, samt
- att beslut angående såväl det tidigare som det nya lånet fattats av en enhällig bolagsstämma.

Mats Mared
Styrelseordförande

Relaterade artiklar

Ämnen

Rikshem AB på Branschguiden

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner. Där erbjuder vi tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

Läs mer om Rikshem AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Det blir Castellums fokus under nye vd:n

Bolag Efter Rutger Arnhults avsked har branschens mest uppmärksammade vd-stol nu fyllts sedan Joacim Sjöberg utsetts till vd för Castellum på permanent basis. För Fastighetssverige ger Joacim Sjöberg sin syn på nya rollen, perioden som tf vd, styrkan i att ha suttit i styrelsen för bolag och hur han ser på Castellums position nu och inför framtiden och vilka fastigheter bolaget kommer fokusera på framöver.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige