Image

Riksbyggen och Victoria Park lyfter miljonprogram

Bygg/Arkitektur Riksbyggen och Victoria Park kan komma att bygga upp till 1 800 lägenheter i Ryd och Ekholmen i Linköping. Detta genom att befintlig bebyggelse byggs till och att parkeringsytor används effektivare.
Publicerad den 15 Januari 2016
Riksbyggen och Victoria Park lyfter miljonprogramsområden i Linköping. Bild: White
Riksbyggen och Victoria Park lyfter miljonprogramsområden i Linköping.

De båda fastighetsägarna har nu fått besked om att Linköpings kommun kommer att ta fram nya detaljplaner för bostadsområdena.

– Det här ligger helt i linje med Koalition för Linköpings ambitioner om att lyfta miljonprogramsområdena i Linköping. Bostäder behövs i hela Linköping för att kunna skapa en mer sammanhållen stad, och ska inte bara koncentreras till de centrala delarna av staden. Det här är ett verkligt lyft för bostadsområdena och för hela Linköping, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

I Ekholmen – där Riksbyggen vill bygga – är tanken att dagens markparkeringar och garagelängor byggs om till tvåvånings parkeringsdäck där nedersta våningen grävs ned ett halvt plan och övre våningen byggs ett halvt plan ovan mark. På dessa byggs nya flerbostadshus som kan utnyttja parkeringsdäckets tak som en gårdsterrass.

Detta skulle kunna ge mellan 500 och 1 000 nya lägenheter. Det kan jämföras med de 3 300 bostäder som finns i Ekholmen idag. Så många nya bostäder ger bättre underlag för både privat och offentlig service i stadsdelen. Det ger också äldre möjlighet att flytta till mer lämpligt boende inom sin egen stadsdel.

I Ryd vill Victoria Park AB bygga cirka 800 nya lägenheter på befintliga parkeringsytor. Parkeringarna försvinner inte, men kommer att placeras längs gatorna istället för att ligga mellan husen.

Det är fastigheten Ostbrickan 2 i södra Ryd, öster om Ryds allé, som Viktoria Park vill bygga på. Inom fastigheten finns 72 flerbostadshus i två våningar. Byggnaderna uppfördes under miljonprogrammet 1966-71. Ny och varierad bebyggelse kan göra det lättare att orientera sig i det idag ganska likformade området.

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret bedömer att en nybyggnation ger en positiv utveckling för stadsdelarna. Det medför en mer varierad bebyggelse med olika upplåtelseformer. Det ger ett bredare utbud av bostäder, som kan attrahera nya målgrupper att flytta dit.

Planarbetet kan inledas under 2016 och vara slutfört i slutet av 2017. Beslut om planförfarande fattas på samhällsbyggnadsnämndens kommande sammanträde.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Victoriahem AB på Branschguiden

I början av 2022 förenades Victoria Park och Hembla under det gemensamma varumärket Victoriahem. Tillsammans tar vi hand om 39 000 familjers hem i 31 kommuner, från Uppsala i norr till Trelleborg i söder.

Vårt fokus är att långsiktigt äga, förvalta och rusta upp bostäder i miljonprogramsområden, samtidigt som vi bygger fler bostäder. Vi har 500 medarbetare, de flesta jobbar nära våra hyresgäster i våra bostadsområden. En tät dialog med de boende och samverkan med andra samhällsaktörer är centralt i vår verksamhet. Vår ägare Vonovia är Europas största bostadsbolag...

Läs mer om Victoriahem AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna i Västerås

Lista Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i landets tio största kommuner. I dag har turen kommit till Västerås, som med sina 156 838 invånare är landets sjunde största kommun enligt SCB.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige