Image

Provinsfastigheter upprättar kontrollbalansräkningar

Bolag Provinsfastigheters försäljning till Hemfosa och Crown Nordic Management skedde till värden understigande bokfört värde. Styrelserna i Provinsfastigheter I AB och Provinsfastigheter II AB har med anledning av detta beslutat att upprätta kontrollbalansräkningar för bolagen. Kontrollbalansräkningar kommer även att upprättas för övriga aktiebolag inom koncernerna.
Publicerad den 20 December 2013

Avyttringen har skett som ett led i det arbete som Provinsfastigheters styrelser genomfört och som syftat till att stärka bolagens likviditet och finansiella ställning, som under en tid varit ansträngda.

De tidigare huvudägarna, bolagens juniorlångivare, har avyttrat sina aktier och fordringar mot bolagen. De styrelseledamöter som har varit tillsatta av juniorbankerna har med anledning av avyttringarna av aktier och fordringar beslutat att begära utträde ur styrelserna i Provinsfastigheter I AB och Provinsfastigheter II AB. Kallelser till extra bolagsstämmor för nyval av styrelser i dessa bolag kommer därför att sändas ut inom kort.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ska Savills utveckla transaktionsteamet när nyckelduon lämnar

Karriär Carolina Herling blir ny chef för Savills transaktionsrådgivning när Niklas Zuckerman lämnar för att bli vd för Odd Molly. Samtidigt lämnar också Anders Nordvall sin roll på fastighetsjätten. Niklas Samulesson, vd för Savills Sverige, berättar för Fastighetssverige vad det här betyder för de fortsatta affärerna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY