Image
Centralpalatset i Gävle.

Diös köper på tre orter

Transaktioner Diös förvärvar tre fastigheter i centrala Gävle, Borlänge och Mora. Respektive fastighet blir ett komplement till Diös befintliga bestånd och är del av bolagets strategi om stadsutveckling. Det totala fastighetsvärdet uppgår till 282 miljoner kronor och den totala uthyrningsbara ytan omfattar cirka 21 000 kvadratmeter. En av fastigheterna är Centralpalatset, beläget mitt emot Centralstationen i Gävle. Säljare är Provinsfastigheter och tillträde sker 15 februari 2019.


Vasaparken köper 480 lägenheter i Motala

Transaktioner Vasaparken köper 480 lägenheter av Provinsfastigheter – före detta Allokton – i Motala.


Provinsfastigheter upprättar kontrollbalansräkningar

Bolag Provinsfastigheters försäljning till Hemfosa och Crown Nordic Management skedde till värden understigande bokfört värde. Styrelserna i Provinsfastigheter I AB och Provinsfastigheter II AB har med anledning av detta beslutat att upprätta kontrollbalansräkningar för bolagen. Kontrollbalansräkningar kommer även att upprättas för övriga aktiebolag inom koncernerna.


Hemfosa miljardköper

Transaktioner Hemfosa köper, tillsammans med Crown Nordic Management, 28 fastigheter för 1 285 miljoner kronor.


272 miljoner för före detta Alloktonfastigheter

Transaktioner Köpeskillingen i affären mellan Provinsfastigheter – före detta Allokton – och Broadgate Stendörren, som Fastighetssverige har rapporterat om är 272 miljoner kronor.


Allokton-lägenheter får ny ägare

Transaktioner 573 lägenheter som ägs av Provinsfastigheter, tidigare Allokton, har sålts.


Provinsfastigheter säljer i centrala Stockholm

Transaktioner Aberdeen säljer på uppdrag av Provinsfastigheter fastigheten Norrtälje 15 på Engelbrektsgatan 9-11 i Stockholm. Köpeskillingen är 165 miljoner kronor.


Skanska hyr 9 300 kvadratmeter av Provinsfastigheter

Uthyrning Aberdeen Asset Management har tecknat avtal med Skanska Healthcare avseende 9 300 kvadratmeter i fastigheten Märsta 24:4. Fastigheten ägs av Provinsfastigheter II AB, som tidigare ingick i Allokton Properties II AB.


Provinsfastigheter utser ny vd

Karriär Provinsfastigheter (tidigare Allokton) har utsett en ny vd. Han kommer närmast från Aberdeen.


Riksbyggen får stort driftsuppdrag

Bolag Riksbyggen tar hem delar av driften av två stora fastighetsportföljer. Uppdraget avser 271 000 kvadratmeter och avser både bostäder och kommersiella lokaler.


De får förvalta Alloktons bestånd

Bolag Alloktons bestånd delas upp, och största delen av bolaget byter namn. Bankkonsortiet som nu styr Allokton har anlitat en av de stora förvaltningsjättarna, som övertar förvaltningen av ett bestånd värt 2,7 miljarder kronor.
Allokton-bolagen som äger beståndet byter nu namn.