Image
Maria Lidström.
Maria Lidström. Bild: Gustav Kaiser

Positivt resultat överlag för Stenvalvet

Bolag Stenvalvet summerar året bland annat med ökade intäkter, ökat förvaltningsresultat och en driftnettoökning om 10 %. Driftnettots ökning beror främst på nya och omförhandlade hyresavtal kombinerat med KPI-indexering.
Publicerad den 23 Februari 2024

– Under året har vi upplevt en fortsatt stor efterfrågan på Stenvalvets lokaler och tjänster, och det är glädjande att både nya och befintliga hyresgäster har kunnat växa inom vårt fastighetsbestånd, säger Maria Lidström, vd på Stenvalvet.

Året i siffror:
Intäkterna uppgick till 1 037 mkr (954), en ökning med 9 %. I jämförbart bestånd ökade intäkterna med 13 %.
Driftnettot uppgick till 730 mkr (665), en ökning med 10 %. I jämförbart bestånd ökade driftnettot med 13 %.
Förvaltningsresultatet uppgick till 398 mkr (277). Ökningen om 44% förklaras av driftnettoökning och minskat finansnetto, bland annat till följd av återbetalda ägarlån.
Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -662 mkr (397), varav 46 mkr (51) avsåg realiserad värdeförändring. Värdeförändringar på räntederivat uppgick till -283 mkr (427).
Resultatet efter skatt uppgick till -440 mkr (1 060).
Under året investerades 240 mkr (188) i befintligt fastighetsbestånd.
Fastighetsvärdet uppgick per 31 december till 15 935 mkr (16 538).
Styrelsen avser föreslå att årsstämman inte lämnar någon utdelning för 2023.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastighets AB Stenvalvet på Branschguiden

FASTIGHETS AB STENVALVET
Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom segmentet samhällsfastigheter. Totalt äger, förvaltar och utvecklar vi ett hundratal fastigheter med en area av ca 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 16 miljarder kronor.

I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som rättsväsende, utbildning, vård och omsorg samt myndigheter. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare.

Fastighetsbeståndet är fördelat över hela Sverige. Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella ...

Läs mer om Fastighets AB Stenvalvet på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Standardiserad digitalisering nödvändig, menar experten

Teknik Fastighetsbranschen står inför ett förändringstryck och måste leva upp till myndigheternas och hyresgästernas krav. Men just nu råder en nybyggaranda när det gäller digitalisering i branschen och det saknas tydliga ramar och regler. Christoffer Börjesson är head of digital accelerator på Newsec och har tydliga tankar om hur digitaliseringen bör standardiseras för att lyckas uppnå målet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige