Image
Per Berggren eller Rutger Arnhult. Vem av dessa profiler blir Castellums nya ordförande?
Per Berggren eller Rutger Arnhult. Vem av dessa profiler blir Castellums nya ordförande? Bild: White/Klövern

Per Berggren utmanar Rutger Arnhult om ordförandeposten i Castellum

Bolag Valberedningens förslag att utnämna Rutger Arnhult till ny styrelseordförande i Castellum har förkastats av två ledamöter. Nu har duon utsett Per Berggren till motkandidat.
Publicerad den 27 Januari 2021

Som framgick av Castellums pressmeddelande den 29 december i fjol, stödjer inte valbered­nings­ledamöterna Vincent Fokke och Charlotte Strömberg valberedningens förslag att nomi­nera Rutger Arnhult till styrelseordförande i Castellum och har reserverat sig mot det förslaget.

Det föreslås från Fokkes och Strömbergs sida att antalet styrelseledamöter ska vara sju och att omval ska ske av Per Berggren, Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson, Christina Karlsson Kazeem, Nina Linander, Zdravko Markovski och Joacim Sjöberg. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Per Berggren. Charlotte Strömberg har avböjt omval. Den befintliga styrelsen i Castellum är mycket välfungerande.

Fokke och Strömberg menar, i ett yttrande, bland annat att De föreslagna styrelseleda­möterna besitter, var för sig och tillsammans, bred kompetens och erfarenhet som är högst relevant för Castellums verksamhet. Vidare representerar den föreslagna styrelsesamman­sättningen både mång­sidighet och mångfald, innefattande en jämn könsfördelning. Rutger Arnhult kontrollerar, tillsammans med närstående parter, i praktiken de börs­noterade fastighetsbolagen Klövern och Corem Property Group. Båda dessa bolag är direkta konkurrenter till Castellum. Det är inte till nytta för samtliga aktieägare i Castellum, och inte heller förenligt med god bolagsstyrning, att ha en styr­else­ordförande som är involverad i konkurrerande verksamheter.

"Per Berggren kommer vara en utmärkt styrelseordförande i Castellum. Han har en djup förståelse för fastighetsmarknaden och är inte engagerad i bolag som konkurrerar med Castellum. Per Berggren har omfattande kunskap om Castellum, är högt aktad av de befintliga styrelse­ledamöterna, står för kontinuitet och kan oberoende företräda samtliga aktieägare i Castellum."

"Vi anser att det skulle hindra förutsättningarna för ett effektivt styrelsearbete i Castellum att ha en styrelseord­förande som är engagerad i kon­kur­rerande verksamheter. Som tidigare anförts föreslog valberedningen förra året Joacim Sjöberg som styrelseledamot efter det att Rutger Arnhult nominerat honom. I år är Rutger Arnhult föreslagen, genom en majoritet i valberedningen, att bli styrelseordförande i Castellum. Det skulle vara oproportionerligt i för­håll­ande till Rutger Arnhults ekonomiska intresse i Castellum om han ges möjlighet att utse två eller fler representanter i styrelsen, inkluderat ordföranden."


De befintliga styrelseledamöterna Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson och Nina Linander har meddelat att de inte ställer upp för omval om Rutger Arnhult skulle väljas till styrelseledamot i Castellum. Styrelseledamöterna har uttryckt samma farhågor som presenteras i detta för­slag. Att tre mycket kompetenta och erfarna styrelseledamöter i så fall lämnar styrelsen skulle "uppenbart riskera fortsatt god bolagsstyrning i Castellum."

- Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY