Image

Optionsprogram och nya ledamöter i Victoria Park

Bolag Victoria Park utlyser en extra bolagsstämma. Nya ledamöter ska väljas in i styrelsen och ett optionsprogram ska klubbas igenom.
Publicerad den 25 Maj 2012

Den nya vd:n Greg Dingizian och Annehems vd Pia Andersson föreslås ersätta Christer Jönsson och Mats Leifland.

Styrelsen föreslår också ett optionsprogram om 1,5 miljoner teckningsoptioner som var och en berättigar till teckning av en aktie i bolaget.

Ledande befattningshavare i koncernledningen ska erbjudas att köpa 200 000-500 000 optioner per person och övriga ledande befattningshavare mellan 20 000 och 200 000 optioner.

I december 2014 ska sedan optionerna kunna utnyttjas, teckningskursen ska motsvara 160 procent av genomsnittet av stängningskurserna under två veckor i juni i år.
Vid full teckning blir utspädningseffekten 3,9 procent.

Victoria Park avviker här från aktieägarnas företrädesrätt. Detta motiveras med: ”Ett långsiktigt ekonomiskt intresse i bolaget antas stimulera berörda befattningshavares intresse för koncernens verksamhet, ökar motivationen samt stärker engagemanget i koncernen. Således anser styrelsen det vara till fördel för bolaget och aktieägarna att berörda befattningshavare på detta sätt erbjuds att förvärva teckningsoptioner i bolaget.”

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Victoriahem AB på Branschguiden

I början av 2022 förenades Victoria Park och Hembla under det gemensamma varumärket Victoriahem. Tillsammans tar vi hand om 39 000 familjers hem i 31 kommuner, från Uppsala i norr till Trelleborg i söder.

Vårt fokus är att långsiktigt äga, förvalta och rusta upp bostäder i miljonprogramsområden, samtidigt som vi bygger fler bostäder. Vi har 500 medarbetare, de flesta jobbar nära våra hyresgäster i våra bostadsområden. En tät dialog med de boende och samverkan med andra samhällsaktörer är centralt i vår verksamhet. Vår ägare Vonovia är Europas största bostadsbolag...

Läs mer om Victoriahem AB på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

EU-satsning för energieffektiva bostäder testas i Göteborg

Energi/miljö Ett nytt EU-projekt, ThumbsUp, ska utveckla och demonstrera energilagringslösningar i bostäder. Projektet, som involverar 19 företag, universitet och forskningscentra, koordineras av Veolia i Spanien, medan svenska Johanneberg Science Park samordnar hur lösningen ska testas. Detta sker i Göteborg på HSB Living Lab, en av tre demonstrationsplatser.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige