Image

Optionsprogram och nya ledamöter i Victoria Park

Bolag Victoria Park utlyser en extra bolagsstämma. Nya ledamöter ska väljas in i styrelsen och ett optionsprogram ska klubbas igenom.
Publicerad den 25 Maj 2012

Den nya vd:n Greg Dingizian och Annehems vd Pia Andersson föreslås ersätta Christer Jönsson och Mats Leifland.

Styrelsen föreslår också ett optionsprogram om 1,5 miljoner teckningsoptioner som var och en berättigar till teckning av en aktie i bolaget.

Ledande befattningshavare i koncernledningen ska erbjudas att köpa 200 000-500 000 optioner per person och övriga ledande befattningshavare mellan 20 000 och 200 000 optioner.

I december 2014 ska sedan optionerna kunna utnyttjas, teckningskursen ska motsvara 160 procent av genomsnittet av stängningskurserna under två veckor i juni i år.
Vid full teckning blir utspädningseffekten 3,9 procent.

Victoria Park avviker här från aktieägarnas företrädesrätt. Detta motiveras med: ”Ett långsiktigt ekonomiskt intresse i bolaget antas stimulera berörda befattningshavares intresse för koncernens verksamhet, ökar motivationen samt stärker engagemanget i koncernen. Således anser styrelsen det vara till fördel för bolaget och aktieägarna att berörda befattningshavare på detta sätt erbjuds att förvärva teckningsoptioner i bolaget.”

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Victoria Park AB på Branschguiden

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder på tillväxtorter i landet.

Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden för boende, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter.

Läs mer om Victoria Park AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Så blir Rånes framtid efter Amastens ledningsrockad

Bolag SBB har beslutat om den framtida ledningen för Amasten och valt att ersätta Mikael Rånes med Lars Thagesson som vd. Mikael Rånes berättar själv för Fastighetssverige hur den närmaste framtiden blir.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY