Image
Erik Ranje, vd för Stendörren.
Erik Ranje, vd för Stendörren. Bild: Sarah Thorén

Ökade hyresintäkter och driftnetto för Stendörren

Bolag Stendörren ökar hyresintäkter och driftnetto men får se resultatet minska under Q3.
Publicerad den 8 November 2023

Januari–september 2023:
- Hyresintäkterna ökade med 17 procent till 635 miljoner kronor (541) och driftnettot ökade med 24 procent till 509 miljoner kronor (412).
- Förvaltningsresultatet ökade med 1 procent till 234 miljoner kronor (232).
- Nettouthyrningen uppgick under perioden till sammanlagt cirka 7,3 miljoner kronor och nya hyresavtal tecknades med ett sammanlagt årshyresvärde om cirka 97 miljoner kronor (omfattar både omförhandlade hyresavtal samt hyresavtal med nya hyresgäster).
- De hyresavtal som omförhandlades under perioden ledde till en ökning av hyresvärdena om 24 procent i viktat genomsnitt.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 246 miljoner kronor (266) motsvarande 8,67 kronor per aktie (9,36).
- Realiserade och orealiserade värdeförändringar av fastighetsportföljen uppgick för perioden till -284 miljoner kronor (210).
- Periodens resultat uppgick till -65 miljoner kronor (547) motsvarande -3,84 kronor per aktie (17,78) före utspädning och -3,84 kronor per aktie (17,75) efter utspädning.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
- I juli tecknade Stendörren hyresavtal med Stockholms Stadsmission avseende 3 161 kvm logistiklokaler i Brunna, Upplands-Bro.
- Stendörren upprättade ett grönt finansieringsramverk och emitterade under september 2023 gröna obligationer till ett nominellt värde om 500 miljoner kronor med en löptid om 3,25 år och en rörlig ränta om Stibor 90 plus 5,25 procent. I samband med detta inlöstes utestående obligationslån om 700 miljoner kronor med ordinarie slutförfall i april 2024.

Väsentliga händelser efter perioden
- Stendörren tecknade ett tioårigt hyresavtal med Advania Sverige AB avseende en logistikanläggning om 9 500 kvm på fastigheten Stenvreten 8:37 i Enköping, med beräknat tillträde 1 januari 2025. Anläggningen blir genom hyresavtalet med Advania Sverige AB fullt uthyrd. Bygglov har erhållits och förberedande arbeten inför nybyggnationen har påbörjats.

Stendörrens vd Erik Ranje kommenterar rapporten:
"Vi är stolta över att fortsatt leverera ökade hyresintäkter och driftnetto med 17 respektive 24 procent, trots vikande konjunktur. Vidare fortsätter vi att genom omförhandlingar öka hyrorna, med totalt 24 procent för de aktuella hyresavtalen, trots att vi vid ingången av året redan gjort omfattande inflationsrelaterade hyreshöjningar.

Vi har även haft en stark framdrift inom vår projektutvecklingsverksamhet, där vi färdigställt sju projekt på totalt cirka 35 000 kvm, merparten fullt uthyrda. Pågående samt nyligen avslutade projekt som ännu inte hunnit generera intäkter förväntas, i takt med uthyrning, färdigställande och inflyttning, kunna addera cirka 80 miljoner kronor i driftnetto.

Vi har fortsatt stärka vår finansiella beredskap. Vi återköpt en del av en hybridobligation under det första kvartalet och under detta kvartal refinansierat en obligation med en ny grön obligation dock till en lägre volym, med effekten att vi reducerat vår kapitalmarknadsfinansiering med ungefär en halv miljard under året. Samtidigt har vi fortsatt stark likviditet, vilket ger en bra beredskap, både att göra bra affärer och att vid behov vidta åtgärder för att minska den finansiella risken."

Erik Ranje, Verkställande Direktör

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastator-toppen om krisbolagets utsatta läge

Bolag Med ett Fastator som redovisar minskat substansvärde, minskande omsättning och en ökande rörelseförlust har styrelseledamoten och tillförordnade vd:n Björn Rosengren inga svårigheter att hålla sig för skratt. Fastighetssverige fångade upp honom för att få hans syn på bolagets framtid.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige