Image
Erik Ranje, vd för Stendörren.

Ranje: "Det här kan vi springa till bank med"

Bolag Efter tio år på marknaden och ett förflutet som förvärvsdrivet bolag, innan fastighetsvärdena började falla, har Stendörren nu börjat blicka mot köp i storstadsområdena.
– Det vi tittar på framåt är urbana lägen i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors och Göteborgsregionen, säger vd Erik Ranje.


Fastigheten Nygård 2:14 belägen i Greenhub Bro.

Fortifikationsverket hyr stort av Stendörren – Coop lämnar

Uthyrning Stendörren Fastigheter har tecknat ett sex årigt hyresavtal med Fortifikationsverket avseende fastigheten Nygård 2:14 i Upplands-Bro. Avtalet omfattar dels fastighetens samtliga lager- och kontorsytor samt servicebyggnader med en total uthyrbar area om cirka 129 000 kvadratmeter, dels markyta i anslutning till byggnaderna.


Erik Ranje, vd för Stendörren.

Ökade hyresintäkter och driftnetto för Stendörren

Bolag Stendörren ökar hyresintäkter och driftnetto men får se resultatet minska under Q3.


Erik Ranje, vd för Stendörren.

Stendörrens aktie föll efter exkludering från fastighetsindex

Bolag Stendörren föll rejält på Stockholmsbörsen under torsdagen efter besked att aktien exkluderas från Epra, som står för European Public Real Estate Association.


Erik Ranje, vd för Stendörren.

Uthyrningsgraden stiger för Stendörren

Bolag Stendörren redovisar ett lägre förvaltningsresultat under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Men hyresintäkterna steg och det gjorde även uthyrningsgraden.


Erik Ranje, vd för Stendörren.

Stendörren minskar förvaltningsresultatet – intäkterna ökar

Bolag Stendörren ökade intäkterna men minskade förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan.


... Och inkluderas i EPRA index

Bolag EPRA (The European Public Real Estate Association) har publicerat att Stendörren kommer att ingå i EPRA index.


Erik Ranje, vd för Stendörren.

Stark nettouthyrning för Stendörren

Bolag Stark nettouthyrning och ökat förvaltningsresultat för Stendörren under andra kvartalet.


Stendörren köper i Helsingforsregionen.

Stendörren premiärköper i Finland

Transaktioner Stendörren tar klivet in i Finland och köper tre industrifastigheter i Helsingforsregionen.


Erik Ranje.

Stendörren: Stora hyreshöjningar i omförhandlade avtal

Bolag Stendörren ökar förvaltningsresultatet med 37 procent under Q1.


Stendörren får tre bygglov inom lager och logistik.

Stendörren får tre bygglov inom lager och logistik

Bygg/Arkitektur Stendörren har fått ett lagakraftvunnet bygglov inom logistik i Almnäs, Södertälje och har därmed sedan slutet av 2021, utöver vad som redan kommunicerats, erhållit tre bygglov avseende nyproduktion inom kärnsegmentet lager och logistik i Södertälje, Västerås respektive Uppsala.


Stendörren gör sitt fjärde förvärv i Köpenhamn.

Stendörren köper mer i Köpenhamn

Transaktioner Stendörren har förvärvat industrifastigheten Kirstinehøj 3, Kastrup från en privat säljare. Fastigheten blir Stendörrens fjärde förvärv i Köpenhamnsregionen. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 30,9 miljoner danska kronor motsvarande cirka 42 miljoner svenska kronor och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 4 772 kvadratmeter.


Fastigheten Heiasvingen 33 som Stendörren förvärvar i Oslo.

Stendörren gör premiärförvärv i Norge

Transaktioner Stendörren gör första förvärvet i Norge och förvärvar en industri- och lagerfastighet för 55 miljoner kronor i Osloregionen


Erik Ranje.

Därför lockas Stendörren av den danska marknaden

Bolag Stendörren genomför sin första affär utomlands genom ett förvärv i Köpenhamnsregionen. Vd:n Erik Ranje berättar för Fastighetssverige varför man valde att ta klivet utanför Sveriges gränser nu, vad som gör den danska marknaden attraktiv och om möjligheten att kliva in på fler utländska marknader.


Erik Ranje.

Stendörren gör första förvärvet utanför Sverige

Transaktioner Stendörren etablerar sig i den för bolaget nya marknaden Köpenhamn genom förvärv av industri- och lagerfastigheten Pedersholmparken 10 och 13, Frederikssund från en privat säljare.


Erik Ranje.

Stendörren: Stark nettouthyrning

Bolag Stendörrens förvaltningsresultat ökar med sju procent för niomånadersperioden.


Erik Ranje.

Stendörren utvecklar logistikbyggnad i snabbväxande logistikområde

Bygg/Arkitektur Stendörren har erhållit bygglov för en logistikbyggnad om cirka 6 000 kvadratmeter i Brunna i Upplands-Bro, norr om Stockholm. Projektet är beläget på Symmetrivägen 11 och utgör startskottet på utvecklingen av bolagets byggrätter i området.


Erik Ranje.

Stendörren i fortsatt jakt på nya marknader

Bolag Stendörrens vd Erik Ranje: "Vi har en lista över prioriterade geografiska områden där vi kan tänka oss etableringar."


Stendörren: Ökade intäkter men minskat resultat

Bolag Stendörren har presenterat sin Q2-rapport för 2021.


Stendörren förvärvar för 45 miljoner kronor i Viared.

Stendörren gör nytt köp i Viared

Transaktioner Stendörren förvärvar ytterligare en lagerfastighet i Viared för 45 miljoner kronor.