Image
Erik Ranje.
Erik Ranje. Bild: Sarah Thorén

Stendörren: Stora hyreshöjningar i omförhandlade avtal

Bolag Stendörren ökar förvaltningsresultatet med 37 procent under Q1.
Publicerad den 6 Maj 2022

Januari-mars 2022:
• Hyresintäkterna ökade med 10 procent till 177 miljoner kronor (161) och driftnettot ökade med 16 procent till 129 miljoner kronor (111).
• Förvaltningsresultatet ökade med 37 procent till 72 miljoner kronor (53).
• Nettouthyrningen uppgick under kvartalet till sammanlagt ca 15 miljoner kronor och nya hyresavtal tecknades med ett sammanlagt årshyresvärde om ca 21 miljoner kronor.
• De hyresavtal som omförhandlades under kvartalet ledde till en ökning av hyresvärdena om 20 procent i viktat genomsnitt.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 123 miljoner kronor (56) motsvarande 4,33 kronor per aktie (1,96).
• Värdeförändringen av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 129 miljoner kronor (169).
• Periodens resultat ökade till 241 miljoner kronor (186) motsvarande 8,05 kronor per aktie (6,12) före utspädning och 8,03 kronor per aktie (6,11) efter utspädning.

Vd Erik Ranje:
– Jag kan konstatera att vi fortsätter leverera mycket stark nettouthyrning och ökar successivt den ekonomiska uthyrningsgraden som landade på 90 procent. Inflyttning sker dock med viss fördröjning efter påtecknat hyresavtal och beaktar man kontrakterade inflyttningar och avflyttningar framåtblickande 12 månader från rapportdatumet uppgår den ekonomiska uthyrningsgraden till 92 procent. Denna positiva utveckling är vi mycket stolta över och den är ett resultat av ett förändrat arbetssätt och hårt arbete.

– Det har även skett stora framsteg inom vår utvecklingsverksamhet där vi påbörjat nybyggnation av logistikanläggningar i Almnäs, Södertälje och i Brunna, Upplands-Bro samt påbörjat nybyggnation av anläggningar för lätt industri i Uppsala och i Västerås. Vi har även erhållit vårt första bygglov för bostäder – två bostadskvarter om totalt 326 lägenheter samt ett parkeringsgarage i Botkyrka.

– Vår expansion på nya marknader har fortsatt med flera förvärv i både Köpenhamns- och Osloregionen. I dessa regioner ser vi att det finns ytterligare attraktiva affärer som kan bidra med stark lönsam tillväxt.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, som äger, förvaltar och utvecklar lagerlokaler, logistik, industrilokaler och kontorslokaler i Storstockholm och Mälardalen. På Stendörren söker vi alltid den bästa lösningen för våra hyresgäster och anpassar våra hyreslokaler efter deras behov, inte bara för att optimera effektivitet och lönsamhet, utan även trivsel och arbetsglädje.

Våra lokaler finns främst i Storstockholm och Mälardalen i bland annat Högdalen, Veddesta, Upplands-Bro, Uppsala, Enköping, Västerås, Flen ...

Läs mer om Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Swedbank: Så kan hyreshöjningarna påverka inflationen

Ekonomi/Finansiering I fredags förra veckan var sista dagen för hyresvärdarna att skicka in framställan om hyresjusteringar inför 2023 års hyresförhandlingar. Fastighetsägarna Stockholm gick under september ut med en uppmaning om att fastighetsägare skulle efterfråga en hyreshöjning på 9,5 procent. Fastighetssverige har kollat närmare på hur det skulle påverka inflationen om Fastighetsägarna fick sin vilja igenom.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige