Image
Erik Ranje.
Erik Ranje. Bild: Sarah Thorén

Stendörren: Stark nettouthyrning

Bolag Stendörrens förvaltningsresultat ökar med sju procent för niomånadersperioden.
Publicerad den 9 November 2021

• Hyresintäkterna ökade med 3% till 484 miljoner kronor (470) och driftnettot ökade till 361 miljoner kronor (360), ökningen av hyresintäkterna motverkas till stor del av högre kostnader för uppvärmning och snöröjning under början av perioden. Under samma period föregående år erhölls engångsersättningar om ca 11 miljoner kronor som redovisades som övriga intäkter.
• Förvaltningsresultatet ökade med 7% till 203 miljoner kronor (191).
• Nettouthyrningen uppgår under perioden till sammanlagt ca 24 miljoner kronor (exkluderas Exploria AB:s konkurs uppgick periodens nettouthyrning till ca 41 miljoner kronor) och nya hyresavtal tecknades med ett sammanlagt årshyresvärde om ca 59 miljoner kronor.
• De hyresavtal som omförhandlades under perioden ledde till en ökning av hyresvärdena om 18% i viktat genomsnitt.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 200 miljoner kronor (174) motsvarande 7,04 kronor per aktie (6,17).
• Värdeförändringen av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 779 miljoner kronor (32).
• Periodens resultat ökade med 379% till 788 miljoner kronor (164) motsvarande 26,39 kronor per aktie (4,37).

Vd Erik Ranje:
– Precis som under årets första två kvartal uppvisar tredje kvartalet mycket stark uthyrning där nya hyresavtal med ett årshyresvärde om ca 38 miljoner kronor tecknats och nettouthyrning uppgick till ca 14 miljoner kronor.
– Även inom vår utvecklingsverksamhet har det varit en händelserik period. Bland annat har vi i Brunna i Upplands-Bro, norr om Stockholm, erhållit bygglov för en logistikbyggnad om cirka 6 000 kvadratmeter. Projektet avser första etappen i utvecklingen av den aktuella fastigheten och utgör samtidigt även startskottet på utvecklingen av bolagets byggrätter i området. Vi äger totalt sex fastigheter i Brunna och flera av dem har outnyttjade byggrätter med potential för vidare utveckling. Byggnaden har en tydlig hållbarhetsprofil och ska certifieras enligt Breeam med mål att nå nivå Excellent med planer bland annat för bergvärme och solenergi. Det är oerhört kul att vi därmed kan förstärka vårt kunderbjudande med modern och hållbar logistik i ett av Stockholmsregionens mest attraktiva stadsnära logistikområden.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, som äger, förvaltar och utvecklar lagerlokaler, logistik, industrilokaler och kontorslokaler i Storstockholm och Mälardalen. På Stendörren söker vi alltid den bästa lösningen för våra hyresgäster och anpassar våra hyreslokaler efter deras behov, inte bara för att optimera effektivitet och lönsamhet, utan även trivsel och arbetsglädje.

Våra lokaler finns främst i Storstockholm och Mälardalen i bland annat Högdalen, Veddesta, Upplands-Bro, Uppsala, Enköping, Västerås, Flen ...

Läs mer om Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Westerlinds och A-hus satsar på småhus i Norrland

Bostäder Westerlinds ska representera A-hus, Sveriges tredje största husleverantör, i ny satsning på den norrländska marknaden. Det handlar om en totalentreprenad, främst på expansiva orter som exempelvis Skellefteå, Sundsvall och Umeå. Fastighetssverige har talat med Tobias Wikström, affärsområdeschef på Westerlinds, och han utesluter inte nyanställningar på sikt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige