Image
Stendörren får tre bygglov inom lager och logistik.
Stendörren får tre bygglov inom lager och logistik. Bild: Stendörren

Stendörren får tre bygglov inom lager och logistik

Bygg/Arkitektur Stendörren har fått ett lagakraftvunnet bygglov inom logistik i Almnäs, Södertälje och har därmed sedan slutet av 2021, utöver vad som redan kommunicerats, erhållit tre bygglov avseende nyproduktion inom kärnsegmentet lager och logistik i Södertälje, Västerås respektive Uppsala.
Publicerad den 21 Januari 2022

I Almnäs, Södertälje, som utgör ett av Stendörrens största utvecklingsområden, har bygglov erhållits för första etappen, omfattande cirka 11 500 kvadratmeter logistik. Projektet genomförs med höga hållbarhetsmål och kommer certifieras enligt BREEAM, nivå Excellent. Förberedande arbeten inleddes under hösten 2021 och projektet beräknas vara färdigställt till årsskiftet 2022/2023.

I Bäckby industriområde, beläget väster om Västerås Centrum, har bygglov erhållits för nyproduktion på fastigheten Hjulsmeden 1 om cirka 2 700 kvadratmeter bestående av flexibla lokaler för små eller medelstora verksamheter med inriktning på lager, lätt industri eller handel. Produktionsstart beräknas till början av 2022 och kommer att färdigställas under året.

I det attraktiva industriområdet Librobäck, strax nordväst om Uppsalas stadskärna, har bygglov erhållits för uppförande av en byggnad omfattande cirka 2 200 kvadratmeter för lager- och verksamhetslokaler på fastigheten Librobäck 21:3. Produktionsstart beräknas ske under första kvartalet 2022 och färdigställas till slutet av samma år.

Anders Johansson har rekryterats till Stendörren för att bidra i bolagets ökade aktivitet inom utveckling av lager- och logistikfastigheter. Han tillträder rollen som Affärs- och Projektchef Logistik den 1 februari 2022. Anders har en bred och lång erfarenhet med specialistkompetens inom logistikfastigheter och kommer närmast från Colliers.
– Det är glädjande att se hur vårt intensiva arbete med att identifiera möjligheter i Stendörrens befintliga fastighetsbestånd nu börjar materialiseras genom nyproduktion av hållbara lager- och logistiklokaler. Det är med tillförsikt jag ser fram emot att genomföra dessa tre projekt och på så vis möta efterfrågan från våra kunder i orter där vi idag upplever en hög efterfrågan på moderna och hållbara lokaler, säger Erik Ranje, vd på Stendörren.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, som äger, förvaltar och utvecklar lagerlokaler, logistik, industrilokaler och kontorslokaler i Storstockholm och Mälardalen. På Stendörren söker vi alltid den bästa lösningen för våra hyresgäster och anpassar våra hyreslokaler efter deras behov, inte bara för att optimera effektivitet och lönsamhet, utan även trivsel och arbetsglädje.

Våra lokaler finns främst i Storstockholm och Mälardalen i bland annat Högdalen, Veddesta, Upplands-Bro, Uppsala, Enköping, Västerås, Flen ...

Läs mer om Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastighetsbolaget på frammarsch i textilstaden

Bolag Delar av Borås centrum står inför en spännande utveckling de närmaste åren då Pulsen Fastigheter ska förtäta med närmare 60 000 kvadratmeter bostäder och kommersiella ytor. Nyligen avslutades samrådet för den detaljplan som håller på att tas fram, och här berättar Pulsens vd Christer Södeliden mer om planerna för området – och hur bolaget siktar på att växa i övrigt framöver.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige