Image
Fredrik Brodin.
Fredrik Brodin. Bild: Offentliga Hus

Offentliga Hus: Väsentligt förbättrad finansiell ställning

Bolag Offentliga Hus lämnar 2020 med väsentligt förbättrad finansiell ställning. Bolagets balansräkning har ökat från 7,7 miljarder kronor till tio miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 30 procent. Dessutom har driftnettot utvecklats ännu starkare med en tillväxt med 65 procent jämfört med helåret 2019.
Publicerad den 18 Februari 2021

# Hyresintäkter uppgick till 535 383 000
# Förvaltningsresultat uppgick till 42 223 000
# Balansomslutning uppgick till 10 007 839 000
# Soliditeten uppgick till 36,1 procent
# Säkerställd belåningsgrad uppgick till 45,2 procent
# Fastighetsvärde uppgick till 9 338 051 000
# EPRA NAV uppgick till 3 377 925 000

– Jag är stolt över förbättringen av samtliga nyckeltal som till stor del kan tillskrivas vår nya effektiva organisation. Jag är också särskilt glad över att vår rating har förbättrats till (BB) med "positive watch", vilket innebär att vi nu bara är två steg från att nå vårt mål, Investment Grade (BBB -). En direkt konsekvens av den förbättrade ratingen är att bolagets genomsnittliga kapitalkostnad minskat med över 20 procent under året, kommenterar Fredrik Brodin, vd för Offentliga Hus.

Den 18 december 2020 offentliggjordes att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) förvärvat 54,3 procent av såväl kapital som aktier i Offentliga Hus från bolagets tidigare huvudägare. Förvärvet innebar att SBB tvingades lämna budpliktsbud till bolagets aktieägare vilket offentliggjordes den 20 januari 2021, och kommer att följas av en komplett erbjudandehandling preliminärt den 15 mars.
– Som vd är jag stolt över att SBB såg värdepotentialen i såväl vårt bolag som i våra fastigheter. Att SBB, branschens största aktör inom vårt fastighetssegment, vill köpa oss är det bästa kvitto vi kan få på att vi har lyckats med vårt arbete, säger Fredrik Brodin.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Offentliga Hus på Branschguiden

Offentliga Hus äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter med det allmänna som fortsatt hyresgäst. Vi avlastar kommuner och landsting i rollen som fastighetsägare så att de fullt ut kan fokusera på sin huvuduppgift – att leverera en välfärd i världsklass.

För Offentliga Hus är fastighetsägande inte bara en fråga om att köpa och sälja fastigheter – det är ett långsiktigt verktyg för att göra Sveriges kommuner mer attraktiva. Och det är ett ansvar vi tar på största allvar. Det betyder att vi arbetar i tät dialog med kommunen, är en lyhörd samarbetspartne...

Läs mer om Offentliga Hus på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Här vill Niam växa i Norge

Bolag Niam har adderat ytterligare en marknad till sin norska portfölj. Torstein Bomann-Larsen, Associate Director Transactions Norway på Niam, berättar för Fastighetssverige hur man ser på Bergenmarknaden, den nya investeringen samt var i Norge de letar efter nya investeringar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY