Image
Fredrik Brodin.
Fredrik Brodin. Bild: Offentliga Hus

Offentliga Hus till börsen – aktier för 1,5 miljarder erbjuds

Bolag Nu går Offentliga Hus ut med sina planer på notering på Nasdaq First North Premier. Bolaget genomför en nyemission om 750 miljoner och ägarna säljer befintliga aktier för minst lika mycket.
Publicerad den 2 Oktober 2020

Björn Rosengren, styrelseordförande i Offentliga Hus:
– Offentliga Hus har under de senaste åren etablerat sig som en ledande aktör inom samhällsfastigheter. Kompetensen inom bolaget är hög och man har överträffat förväntningarna på såväl tillväxt som kvalitet. Med höga ambitioner om stark framtida tillväxt anser styrelsen att en kommande noteringen av bolagets aktier är ett logiskt och viktigt nästa steg i Offentliga Hus fortsatta utveckling.

Fredrik Brodin, vd, Offentliga Hus:
– Som vd för Offentliga Hus är jag oerhört stolt över vår starka tillväxtresa. Hela 2020 har präglats av hög aktivitet och vi har förbättrat vårt resultat på alla plan. Kommande notering och det kapitaltillskott den medför möjliggör en fortsatt expansion med fokus på samhällsfastigheter med starka och långa kassaflöden. Efter noteringen på First North Premier är vår intention att påbörja arbetet för ett listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista.
Totalt marknadsvärde på fastighetsbeståndet uppgick till 8,6 miljarder kronor per den 31 augusti 2020, vilket implicerar en årlig tillväxttakt om 73 procent sedan utgången av 2017. Samhällsfastighetsbeståndet svarade vid samma tidpunkt för 83 procent av det totala fastighetsbeståndets marknadsvärde.

Med höga ambitioner om stark framtida tillväxt har styrelsen beslutat att bolaget skulle gynnas av en notering av Offentliga Hus aktier vilket både skulle expandera ägarbasen men också förbättra tillgången till kapital samt att använda bolagets aktier som betalmedel vid framtida förvärv. Bolaget avser att använda nettolikviden för att finansiera fortsatt långsiktig tillväxt i bolaget samt för andra rörelserelaterade ändamål.

Erbjudandet förväntas omfatta nyemitterade aktier i bolaget uppgående till ett belopp om cirka 750 miljoner kronor samt befintliga aktier i bolaget som erbjuds av säljande aktieägare uppgående till ett belopp om cirka 750 miljoner kronor. Av försäljningslikviden från de aktier som ägarna avser sälja i samband med erbjudandet kommer cirka 415 miljoner kronor tillfalla Offentliga Hus genom lösen av den revers till Offentliga Hus som uppstod i samband med den renodling av fastighetsportföljen som bolaget offentliggjorde den 28 juli 2020 vilket inkluderar försäljningen av 88 mindre fastigheter samt andelsägandet i Studentbostäder i Sverige AB.

För att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet avser ägarna åta sig att sälja befintliga aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av erbjudandet.

Under perioden januari-augusti uppgick Offentliga Hus förvaltningsresultat till 61.6 miljoner kronor (59,5 förra året). Balansomslutningen uppgick till 9,5 miljarder kronor. Säkerställd belåningsgrad uppgick till 52,9 procent (43,7). Fastighetsvärdet var 8,6 miljarder (7,2) och EPRA NAV 2 386 miljoner (2 367).

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Offentliga Hus på Branschguiden

Offentliga Hus äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter med det allmänna som fortsatt hyresgäst. Vi avlastar kommuner och landsting i rollen som fastighetsägare så att de fullt ut kan fokusera på sin huvuduppgift – att leverera en välfärd i världsklass.

För Offentliga Hus är fastighetsägande inte bara en fråga om att köpa och sälja fastigheter – det är ett långsiktigt verktyg för att göra Sveriges kommuner mer attraktiva. Och det är ett ansvar vi tar på största allvar. Det betyder att vi arbetar i tät dialog med kommunen, är en lyhörd samarbetspartne...

Läs mer om Offentliga Hus på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Här vill Niam växa i Norge

Bolag Niam har adderat ytterligare en marknad till sin norska portfölj. Torstein Bomann-Larsen, Associate Director Transactions Norway på Niam, berättar för Fastighetssverige hur man ser på Bergenmarknaden, den nya investeringen samt var i Norge de letar efter nya investeringar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY