Image
Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa.
Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa. Bild: Nyfosa

Nyfosas förvaltningsresultat ner

Bolag Det blev ett lägre förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2023, jämfört med samma period året innan för Nyfosa. – Vi summerar ett avvaktande år på fastighetsmarknaden som präglats av de snabba räntehöjningarna, skriver vd Stina Lindh Hök i vd-ordet till rapporten.
Publicerad den 21 Februari 2024

Nyfosas hyresintäkter och driftnetto stärktes medan ränteutvecklingen påverkade resultatet negativt. Under fjärde kvartalet genomförde vi ett antal transaktioner, refinansierade bankskuld samt återköpte obligationer, allt i syfte att stärka vår finansiella stabilitet och därmed kunna öka kassaflödet per aktie, skriver Stina Lindh Hök.

Med anledning av de kraftiga räntehöjningarna under året samt för att säkerhetsställa Nyfosas finansiella styrka och öka handlingsfriheten i bolaget under 2024, föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

– Min uppfattning är att det under 2024 kommer att finnas bättre förutsättningar för köpare och säljare att mötas och jag bedömer att transaktionsmarknaden kommer att ta fart. Som transaktionsinriktat bolag kommer Nyfosa fortsätta att agera offensivt på fastighetsmarknaden på både köp- och säljsidan, med fokus på att stärka vårt operativa kassaflöde per aktie. Jag ser fram emot 2024, skriver Stina Lindh Hök.

Året i siffror:

Januari – December 2023
Intäkterna ökade med 13 procent till 3 553 MSEK (3 151).
Driftnettot ökade med 17 procent till 2 445 MSEK (2 092), motsvarande 12,80 SEK per aktie (10,95).
Förvaltningsresultatet minskade med 19 procent till 1 239 MSEK (1 533), motsvarande 6,15 SEK per aktie (7,80).
Värdeförändringar från fastigheter påverkade resultatet med –1 352 MSEK (–439).
Årets resultat uppgick till –639 MSEK (1 694). Resultat per aktie, efter avdrag för ränta på hybridobligationer, uppgick till –3,67 SEK per aktie efter utspädning (8,61).
Operativt kassaflöde minskade med 29 procent till 1 215 MSEK (1 714), motsvarande 6,36 SEK per aktie (8,97).
Nettouthyrningen uppgick till –8 MSEK (5).
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå avseende verksamhetsåret 2023. Föregående år uppgick utdelningen till 4,00 SEK per aktie med kvartalsvis utbetalning om 1,00 SEK per aktie, motsvarande 764 MSEK.

Oktober–December 2023
Intäkterna ökade med 4 procent till 882 MSEK (848).
Driftnettot ökade med 10 procent till 632 MSEK (576), motsvarande 3,31 SEK per aktie (3,01).
Förvaltningsresultatet minskade med 24 procent till 293 MSEK (384), motsvarande 1,45 SEK per aktie (1,95).
Värdeförändringar från fastigheter påverkade resultatet med –598 MSEK (–1 491).
Kvartalets resultat uppgick till –688 MSEK (–882). Resultat per aktie, efter avdrag för ränta på hybridobligationer, uppgick till –3,69 SEK per aktie efter utspädning (–4,68).
Operativt kassaflöde minskade med 49 procent till 247 MSEK (487), motsvarande 1,29 SEK per aktie (2,55).
Nettouthyrningen uppgick till 10 MSEK (–4).

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Standardiserad digitalisering nödvändig, menar experten

Teknik Fastighetsbranschen står inför ett förändringstryck och måste leva upp till myndigheternas och hyresgästernas krav. Men just nu råder en nybyggaranda när det gäller digitalisering i branschen och det saknas tydliga ramar och regler. Christoffer Börjesson är head of digital accelerator på Newsec och har tydliga tankar om hur digitaliseringen bör standardiseras för att lyckas uppnå målet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige