Image
Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa.

Nyfosa minskar förvaltningsresultatet

Ekonomi/Finansiering Fastighetsbolaget Nyfosa har haft ett aktivt första kvartal där bolaget både har förvärvat och sålt fastigheter, allt för att stärka och öka kassaflödet i portföljen.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus, och Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa.

Nyfosa köper portfölj av Stenhus för 706 miljoner

Transaktioner Nyfosa har förvärvat en portfölj i Sverige bestående av 13 fastigheter med dagligvaru- och lågprishandel, lager och lätt industri. Förvärvspriset uppgår till 706 miljoner kronor och årligt hyresvärde är 62,5 miljoner kronor. Merparten av fastigheterna är belägna på orter där Nyfosa har närvaro i dag. Säljare är Stenhus Fastigheter.


Stina Lindh Hök.

Nyfosa redovisar massiv intäkts- och resultatökning

Bolag Intäkterna ökade med 30 procent och resultat efter skatt över 70 procent.


Stina Lindh Hök.

Nyfosa köper portfölj av SBB

Transaktioner Nyfosa har förvärvat en portfölj bestående av åtta fastigheter med lager och lätt industri i Kalmar. Förvärvspriset uppgår till 340 miljoner kronor, före avdrag för latent skatt om 20 miljoner kronor. Säljare är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.


Stina Lindh Hök.

Nyfosa säljer till Fortifikationsverket för 400 miljoner

Transaktioner Nyfosa har avyttrat kontorsfastigheten Skogskarlen 3 i Solna till ett försäljningspris om 400 miljoner kronor.


Stina Lindh Hök.

Nyfosa gör ny finländsk miljardaffär

Transaktioner Nyfosa har förvärvat kommersiella fastigheter i Helsingforsregionen, Tammerfors och flera större städer runtom i Finland. Förvärvspriset uppgår till 137 miljoner euro, motsvarande cirka 1 415 miljoner kronor, med ett årligt hyresvärde om 14,5 miljoner euro, motsvarande cirka 150 miljoner kronor.


Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa.

Nyfosa: Förvaltningsresultat upp 26 procent

Bolag Nyfosa ökar intäkterna med 25 procent, förvaltningsresultatet med 26, det utdelningsgrundande kassaflödet med 21 och resultat efter skatt med 109 procent.


Jakob Fyrbergs Emilshus köper stort av Stina Lindh Höks Nyfosa.

Nyfosa säljer till Emilshus för nästan en miljard

Transaktioner Nyfosa har tecknat avtal om avyttring av 13 fastigheter till ett försäljningspris om cirka 947 miljoner kronor till Emilshus.


Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa.

Nyfosa säljer blandfastigheter för 145 miljoner

Transaktioner Nyfosa har avyttrat två fastigheter i Eskilstuna till ett försäljningspris om 145 miljoner kronor. Fastigheterna består av bostäder och kommersiella lokaler.


Stina Lindh Hök.

Stina Lindh Hök: "En nedgång skapar alltid möjligheter"

Bolag Nyfosas vd Stina Lindh Hök berättar för Fastighetssverige om hur bolaget ska fortsätta att vara transaktionsintensiva 2022 trots tuffare förutsättningar – och varför de inte siktar på någon fjärde marknad i nuläget.


Stina Lindh Hök.

Nyfosa köper för av Partners Group i Finland för över två miljarder

Transaktioner Nyfosa har tecknat avtal om förvärv av totalt 43 fastigheter belägna i ett flertal kommuner i Finland med tyngdpunkt i Helsingforsregionen, Åbo och Jyväskylä. Förvärvspriset uppgår till 200,0 miljoner euro, motsvarande 2 109 miljoner kronor, inklusive förvärvskostnader.


Stina Lindh Hök.

Nyfosa: Kassaflödet upp elva procent, utdelning 3,80

Bolag Nyfosas utdelningsgrundande kassaflöde ökade med elva procent under helåret och hela 82 procent under Q4. Bolaget föreslår 3,80 kronor per aktie i utdelning. Förra året delade bolaget ut 3,00 plus en krona i extrautdelning.


Stina Lindh Hök.

Nyfosa fortsätter växa i Finland

Transaktioner Nyfosa har förvärvat en kontorsfastighet som är under uppförande i den finska regionsstaden Kuopio. Förvärvspriset uppgår till 11,9 miljoner euro, motsvarande cirka 123 miljoner kronor, med ett årligt hyresvärde om 1,05 miljoner euro, motsvarande cirka 10,8 . Säljare och utvecklare av fastigheten är Lapti.


Stina Lindh Hök.

Nyfosa gör norsk entré med miljardaffär: "Vi fick med oss hela paketet"

Bolag Nyfosa slår till med en storaffär för 1,56 miljarder när man premiärköper i Norge. Vd:n Stina Lindh Hök berättar för Fastighetssverige vad som lockade med affären, tankarna kring de medföljande byggrätterna och hur man hoppas växa på den norska marknaden.


Simon Venemyr Ottersland och Stina Lindh Hök.

Nyfosas norska JV köper för 1 560 miljoner

Transaktioner Samfosa AS, som ägs till lika delar av Nyfosa AB och Samfunnsbyggeren AS, har förvärvat fastighetsbolaget Bratsberg AS med fastigheter huvudsakligen belägna i de norska städerna Skien och Porsgrunn. Förvärvet, som är bolagets första i Norge, uppgår till ett totalt värde om 1 550 MNOK, motsvarande cirka 1 560 MSEK.


Stina Lindh Hök.

Nyfosa köper för 300 miljoner i Finland

Transaktioner Nyfosa har förvärvat två fastigheter i de finska regionsstäderna Uleåborg och Tammerfors, där bolaget äger fastigheter sedan tidigare. Förvärven uppgår till ett totalt värde om 29 miljoner euro, motsvarande cirka 298 miljoner kronor, med ett årligt hyresvärde om 3 miljoner euro, motsvarande cirka 31 miljoner kronor.


Stina Lindh Hök.

Nyfosa gör nytt storförvärv i Finland

Transaktioner Nyfosa har i två separata transaktioner förvärvat kommersiella fastigheter i de finländska regionsstäderna Jyväskylä, Villmanstrand och Kuopio. Förvärven uppgår till ett totalt värde om 75,9 miljoner euro, motsvarande cirka 767 miljoner kronor med ett årligt hyresvärde om 9,9 miljoner euro, motsvarande cirka 100 miljoner kronor.


Stina Lindh Hök.

Nyfosa går in i Norge genom joint venture-bolag

Bolag Nyfosa har beslutat att etablera sig i Norge tillsammans med det norska fastighetsbolaget Samfunnsbyggeren. Nyfosa bedömer att det över tid kommer finnas goda affärsmöjligheter för en opportunistisk industriell aktör i Norge och har för avsikt att bygga upp ett diversifierat fastighetsbestånd med fokus på norska regionsstäder. Genom steget in i Norge kompletterar Nyfosa sin verksamhet som idag bedrivs i Sverige och Finland.


Stina Lindh Hök.

Nyfosa köper portfölj i Luleå och Boden

Transaktioner Nyfosa har förvärvat en fastighetsportfölj belägen i Luleå samt en fastighet i Boden. Förvärvet uppgår till ett totalt värde om 420 miljoner kronor.


Stina Lindh Hök.

Området där Nyfosa satsar mest närmsta halvåret

Bolag Nyfosas vd Stina Lindh Hök berättar för Fastighetssverige om transaktionssatsningarna framåt, hur de upplever den ökade konkurrensen på marknaden och varför fastigheter står sig starkt när oron för inflations- och ränteutvecklingen ökar.