Image
Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa.
Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa. Bild: Nyfosa

Nyfosa: Förvaltningsresultat upp 26 procent

Bolag Nyfosa ökar intäkterna med 25 procent, förvaltningsresultatet med 26, det utdelningsgrundande kassaflödet med 21 och resultat efter skatt med 109 procent.
Publicerad den 19 April 2022

Vd Stina Lindh Hök:

– Nyfosa redovisar ett bra första kvartal 2022. Vi ser en hög aktivitet i vår förvaltning med flera bra större uthyrningar och en fortsatt stabil nettouthyrning. Värdeutvecklingen i portföljen var stark som en följd främst av ökade driftnetton och projektutveckling samt bra försäljningar.

– Nyfosa fortsatte under årets första kvartal att växa i Finland samtidigt som vi utnyttjade den fortsatt starka transaktionsmarknaden för att renodla portföljen i Sverige. Vi förvärvade i Finland för 2,1 miljarder kronor, fastigheter som passar Nyfosa med starka kassaflöden i flera segment såsom bland annat kontor, lågprishandel, lager, sjukvård, skola. Portföljen, som kan se spretig ut på pappret, är till absoluta merparten belägen i tillväxtregioner och har flera typer av verksamheter, vilket skapar diversifiering och stabilitet. Därtill finns möjligheter som vi kommer att utveckla vidare. Det är ett mycket bra tillväxtsteg för oss i Finland.

– Under årets första kvartal gick vi in i en tid präglad av krig i Europa och den nya omvärldssituationen påverkar oss genom en ökad osäkerhet på några av de marknader Nyfosa agerar. Vi noterar svårare förutsättningar på kapitalmarknaden, vilket gör bankfinansiering, Nyfosas huvudsakliga finansieringsform, ännu viktigare. Risken för stigande räntor ökar med påverkan på fastighetssektorn. Inflationen påverkar både energipriser och projektkostnader men får begränsad påverkan på Nyfosa då vi inte driver några större projekt och energikostnaderna till stor del tas av hyresgästerna. Våra hyresintäkter är i det närmaste fullt inflationssäkrade. Därtill ger våra starka kassaflöden och en väl fungerande verksamhet förutsättningar för Nyfosa att fortsätta agera i denna nya omvärldssituation. Vi har en affärsidé som fungerar i alla marknader och vi ska förvalta den väl.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Westerlinds och A-hus satsar på småhus i Norrland

Bostäder Westerlinds ska representera A-hus, Sveriges tredje största husleverantör, i ny satsning på den norrländska marknaden. Det handlar om en totalentreprenad, främst på expansiva orter som exempelvis Skellefteå, Sundsvall och Umeå. Fastighetssverige har talat med Tobias Wikström, affärsområdeschef på Westerlinds, och han utesluter inte nyanställningar på sikt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige