Image
Jens Engwall.
Jens Engwall. Bild: Nyfosa

Nyfosa uppdaterar om påverkan från coronaviruset

Bolag Med anledning av den rådande situationen med coronavirusets påverkan på samhället och fastighetsmarknaden gör Nyfosa en generell uppdatering samt kommunicerar andelen av kontrakterade hyresintäkter från hyresgäster inom handel, hotell och restaurang.
Publicerad den 23 Mars 2020

Nyfosa bedömer att bolaget i denna turbulenta tid har en stabil finansiell ställning, god likviditet och ett starkt kassaflöde. Vid årsskiftet hade Nyfosa ett outnyttjat kreditutrymme, med befintliga fastigheter som säkerhet, om 1 105 miljoner kronor. Därutöver hade bolaget outnyttjade checkkrediter hos bank uppgående till 200 miljoner kronor. Fastighetsbeståndet är väl diversifierat med fastigheter i olika kategorier, geografier och storlek med hyresgäster inom ett flertal olika branscher med få dominerande hyresgäster. Vid årets slut utgjorde de tio största hyresgästerna 16 procent av de totala hyresintäkterna och var fördelade på 161 hyresavtal.

– Nyfosa har ett opportunistiskt förhållningssätt vilket innebär en flexibel strategi som kan hantera och tillvarata marknadens förändringar. Organisationen är redo för de utmaningar vi har framför oss, och för affärer när det blir dags för det. Till dess följer vi utvecklingen noga, kommenterar Jens Engwall, vd för Nyfosa.

Av Nyfosas kontrakterade hyresintäkter den 31 december 2019 var elva procent hänförligt till handel, varav hyresintäkter från extern handel utgjorde 5,2 procent, dagligvaruhandel i form av livsmedel, systembolag och apotek 3,2 procent samt cityhandel 3,0 procent. Endast 3,5 procent av de kontrakterade hyresintäkterna per årsskiftet var relaterade till hotell och restaurang, varav hotell utgjorde 0,7 procent.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Fortfarande inget beslut om Scandinavium

Bygg/Arkitektur Inte heller den här gången kom det ett beslut från kommunstyrelsen i Göteborg om arenans öde. Det rödgröna styrets ansvarige för idrottsfrågor, kommunstyrelsens ledamot Daniel Bernmar (V), säger till Fastighetssverige att förhandlingarna om vilket alternativ man föredrar fortfarande pågår.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige