Image
Stina Lindh Hök, operativ chef på Nyfosa.
Stina Lindh Hök, operativ chef på Nyfosa. Bild: Nyfosa.

Nyfosa köper för 4,2 miljarder

Transaktioner Nyfosa köper en portfölj med 79 fastigheter av Randviken för 4,2 miljarder kronor. Som en del av köpeskillingen emitterar Nyfosa 10,3 miljoner aktier.
Publicerad den 16 December 2019
Tobias Emanuelsson, vd för Randviken. Bild: Randviken
Tobias Emanuelsson, vd för Randviken.

Fastigheterna är huvudsakligen belägna i Karlstad men även i Uppsala, Stockholm, Norrköping och Malmö och utgörs främst av kontor samt lager. Fastigheterna har en total yta om 286 487 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om cirka 350 miljoner kronor. De största hyresgästerna utgörs av AFRY AB, Meda AB och Tieto Sweden AB. Genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 3,6 år och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 90 procent. Ekonomiskt tillträde för fastigheterna är planerat till den 29 februari 2020. Fysiskt tillträde är planerat till den 4 mars 2020. Tillträde är villkorat av att Konkurrensverket godkänner transaktionen.

Fastigheterna har i affären åsatts ett värde om 4,2 miljarder kronor och köpeskillingen erläggs dels genom en kontant betalning, dels genom att Nyfosa emitterar 10 310 000 aktier. De nyemitterade aktierna har, som en del i betalningen av köpeskillingen, åsatts ett totalt värde om cirka 734 miljoner kronor, vilket är baserat på volymviktad genomsnittskurs för Nyfosa-aktien under en överenskommen period före avtalets ingående. Aktierna tecknas av säljaren.

Emissionen av de nya aktierna, vilka emitteras i samband med tillträdet, sker med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 maj 2019 och medför en utspädning för existerande aktieägare i Nyfosa med cirka 5,8 procent av kapital och röster. Affären förväntas generera ett förbättrat resultat och kassaflöde per aktie efter utspädning. Affären finansieras i övrigt genom upptagande av nya lån och tillgänglig likviditet.

– Denna transaktion ligger helt i linje med vår strategi där vi uppnår kraftig tillväxt samtidigt som vi erhåller stabila tillgångar i bra lägen i tillväxtregioner. De nya fastigheterna bidrar till att Nyfosa ökar sitt bestånd i främst Mälardalen, Stor-Malmö och Stor-Stockholm samt inom kategorierna kontor och lager. Vi är mycket nöjda med 2019 där vi har genomfört fastighetstransaktioner till ett totalt värde om cirka 9,8 miljarder kronor varav avyttringar för cirka 900 miljoner kronor. Det innebär att vi netto har ökat vårt fastighetsbestånd med över 50 procent sedan noteringen i november 2018, säger Stina Lindh Hök, operativ chef för Nyfosa.

Tobias Emanuelsson, vd för Randviken:

– När vi startade Randviken hade vi ett tydligt mål att under tre år bygga upp en fastighetsportfölj om 5-6 miljarder kronor. Vi skulle ha en portfölj där cirka 25 procent av beståndet utgjordes av rena utvecklingsfastigheter, därutöver förvaltningsfastigheter. Tanken var att vi sedan skulle söka nytt kapital eller plattform för att växa vidare. Genom den här affären, som kom upp snabbt, skapas den plattformen i och med ägandet i Nyfosa. De flesta anställda kommer erbjudas anställning i Nyfosa, vilket känns bra. Jag har stor tro på att Nyfosa kommer fortsätta att utvecklas positivt framöver. Det är en bra portfölj som Nyfosa nu kommer fortsätta förvalta och utveckla, vilket ska bli spännande att följa i framtiden i egenskap av aktieägare.

Efter försäljningen är genomförd kommer Randviken Fastigheter inneha projekt- och exploateringsfastigheter till ett värde om cirka 600 miljoner kronor. Fastigheterna har existerande samt potentiella byggrätter om cirka 100 000 kvadratmeter. Randviken Fastigheter har under 2019 genomfört affärer till ett värde om cirka nio miljarder kronor.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Modekedjans inrednings-satsning lämnar centralt läge

Uthyrning Efter fem år lämnar Ellos Home sin butik på Korsgatan mitt i Göteborgs CBD.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige