Image

NP3 värderas upp

Bolag Forum Fastighetsekonomi har värderat NP3:s bestånd och kommer fram till ett högre värde än i bolagets interna värdering.
Publicerad den 12 Februari 2018

Forum har bedömt de aktuella fastigheternas sammanlagda marknadsvärde vid värdetidpunkten den 31 december 2017 till 7 756 miljoner kronor, vilket kan jämföras med det redovisade marknadsvärdet per 30 september 2017 om cirka 7 261 miljoner kronor. Förändringen är en följd av genomförda förvärv, investeringar i befintliga fastigheter och orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.

Forums värdering är 24 miljoner kronor högre än bolagets interna värdering vid samma tidpunkt, vilken tagits fram i samband med upprättandet av kvartalsrapporten för perioden januari-december 2017.

Anledningen till skillnaden mellan NP3:s och Forums värdering beror främst på skillnader i värdering av pågående projekt. De orealiserade värdeförändringarna för kvartal fyra uppgår till 70 miljoner kronor. Kvartalsrapporten för perioden januari-december 2017 avses att offentliggöras den 23 februari 2018.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Wanngård (S): "The sky is not the limit"

Stockholm Så ser finansborgarrådet Karin Wanngård (S) i Stockholm på hur bostadsbyggandet ska kunna ta fart igen. Samtidigt erkänner hon att stadens egna mål på ett stort antal bostäder i stadens egna bolag är svåra att nå. – Vi är i en lyckosam situation i Stockholm, med privata fastighetsbolag som är välkapitaliserade, säger hon.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige