Image

NP3 storköper från egna ägaren

Transaktioner NP3 köper fastigheter i Sundsvall från sin egen storägare för 514 miljoner kronor. Bolaget avser dessutom genomföra företrädesemission av preferensaktier om 300 miljoner kronor.
Publicerad den 15 December 2017

NP3 Fastigheter har ingått avtal om förvärv av ett fastighetsbestånd i främst Sundsvall med cirka 82 000 kvadratmeter uthyrningsbar area fördelat på 23 fastigheter. Köpeskillingen uppgår till 514 miljoner kronor, till en initial avkastning motsvarande 7,0 procent. Fastigheterna förvärvas huvudsakligen från Poularde som ägs av NP3:s huvudägare och tillika styrelseledamot Lars Göran Bäckvall. Med anledning av Poulardes närståendeställning till NP3 är förvärven villkorade av en extra bolagsstämmas godkännande.

Styrelsen har, under förutsättning av bolagstämmans godkännande, bland annat för att finansiera nämnda förvärv, beslutat om en nyemission av preferensaktier om cirka 300 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Sagax, Länsförsäkringar Fastighetsfond och Fjärde AP-fonden som jämte Lars Göran Bäckvall är NP3:s största aktieägare kommer att rösta för förvärven och företrädesemissionen samt kommer att teckna sina andelar av företrädesemissionen.

Emissionen i korthet
• Företrädesemissionen om cirka 300 miljoner kronor genomförs i syfte att delfinansiera förvärven samt skapa ytterligare finansiell kapacitet till fastighetsförvärv och investeringar i befintliga fastigheter framöver.
• De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, beräknas offentliggöras den 1 februari 2018. Teckningskursen kommer högst att uppgå till 26,50 kronor per preferensaktie. Förutsatt att förvärven och företrädesemissionen godkänns av den extra bolagsstämman, beräknas avstämningsdagen för företrädesemissionen att vara den 8 februari 2018 och teckningsperioden löpa från och med den 12 februari 2018 till och med den 28 februari 2018.
• Aktieägare, som innehar cirka 54 procent av utestående aktier i bolaget, har åtagit sig att teckna preferensaktier motsvarande sin respektive pro rata andel av företrädesemissionen. I tillägg har vissa av dessa aktieägare tillsammans med andra investerare åtagit sig att teckna ytterligare preferensaktier i företrädesemissionen som inte tecknas av andra, motsvarande cirka 17 procent av företrädesemissionen. Det föreligger följaktligen tecknings- och garantiåtaganden motsvarande cirka 71 procent av företrädesemissionen. Förvärven och företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma som beräknas hållas den 5 februari 2018.
• Aktieägare (exklusive Poularde, som innehar cirka 18 procent av utestående aktier i bolaget och vars aktier ej är röstberättigade avseende förvärven), som innehar cirka 36 procent av utestående aktier i bolaget, har åtagit sig att godkänna styrelsens beslut om förvärven.
• Aktieägare, som innehar cirka 54 procent av utestående aktier i bolaget, har åtagit sig att godkänna företrädesemissionen.
• Ytterligare information om den extra bolagsstämman kommer att framgå av den kallelse som avses offentliggöras senast den 8 januari 2018.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Framtidens laddsystem för elbilar

Presenteras av ChargeNode

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Annika Backlund: "Jag köper aldrig ett hus jag inte själv skulle kunna tänka mig att bo i"

Bolag Annika Backlund är en av väldigt få kvinnliga svenska fastighetsägare. Här berättar hon sin historia; hur hon byggt upp sitt bestånd från 0 till 700 lägenheter, finansieringsproblematiken på mindre orter, dråpliga historier under entreprenörsresan – och regeln hon aldrig bryter mot: "Jag köper aldrig ett hus jag inte själv skulle kunna tänka mig att bo i".

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY