Image

NAI Svefa: Marknaderna utanför storstäderna hetast

Bolag Sveriges tre storstäder tappar i omsättningsvolym till fördel för Sveriges större städer, enligt NAI Svefa, som ändå ser en fortsatt mycket stark utveckling på svensk fastighetsmarknad.
Publicerad den 18 Mars 2016

Lågräntemiljön fortsätter och gapet mellan fastigheters avkastning och låneräntan tillsammans med en orolig start på börsåret gör att investeringsklimatet för fastigheter fortfarande är oerhört gynnsamt, enligt NAI Svefa.

Transaktionsvolymen under 2015 uppnår cirka 140 miljarder kronor vilket är strax under nivån för 2014 men ändå en historisk hög nivå. Obalans mellan utbud och efterfrågan och pressade direktavkastningskrav gör investeringar i storstadsmarknaderna dyra och under 2015 har vi sett ett stort och stigande intresse för investeringar i Sveriges större städer.

- Flera av våra större städer uppvisar en historiskt hög transaktionsvolym under 2015 med nivåer som överstiger två miljarder kronor i flera delmarknader. Umeå uppvisar starkast utveckling om dock från en relativt låg nivå, följt av Helsingborg, Örebro och Uppsala, säger Åsa Henninge, analyschef på NAI Svefa.

Bostäder, industri och kontor står vardera för ungefär en fjärdedel av transaktionsvolymen. Investeringsintresset i handel ökar och vi ser fortsatt hög omsättningsvolym i segmentet samhällsfastigheter.

- Som rådgivare till flera av landets offentliga fastighetsägare ligger segmentet samhällsfastigheter NAI Svefa särskilt varmt om hjärtat varför vi följer utvecklingen med stort intresse. Med drygt nio miljarder kronor kan man konstatera att omsättningen inte når upp till 2014 års rekordnivå men det är intressant att se att antalet offentliga säljare ökar. Flera kommuner och landsting står inför en investeringsboom med tuffa ekonomiska utmaningar och ser därför över sina fastighetsstrategier. Vi kommer med säkerhet att se en fortsatt stark investeringsmarknad i segmentet samhällsfastigheter säger Åsa Henninge, analyschef på NAI Svefa.

I rapporten Svensk Fastighetsmarknad – Fokus 24 orter presenteras analyser av de mest betydelsefulla delmarknaderna på den svenska fastighetsmarknaden. I vårens tema fokuserar vi på hållbarhet, utifrån fastighetsägarens perspektiv och utifrån ett stadsutvecklingsperspektiv. I rapporten redovisar vi vår syn på hållbart fastighetsägande, hur en miljöklassning påverkar fastighetsvärdet samt hur hållbarhetsåtgärder som leder till en samverkan mellan fastighetsägare och hyresgäst skapar värdepotential. Temat löper genom hela rapporten med exempel kring hållbar stadsutveckling i fokus på respektive delmarknad.

NAI Svefa Fastighetsindex är framtaget för att förse aktörer på den svenska fastighetsmarknaden med ett relationstal som underlag för en jämförelse av olika delmarknader. I detta nummer har indexet omarbetats och breddats med ett större antal underliggande parametrar. Motsvarande index presenterar vi också för samtliga förortskommuner till våra tre storstäder. Sedan första mätningen hösten 2009 har Stockholm placerat sig etta vid samtliga mätningar. Stockholm får 92 poäng av 100 möjliga i vårens mätning jämfört med Göteborg på andra plats med 68 poäng. Malmö fortsätter att klättra och efter några tuffa år efter finanskrisen, som slog hårt framför allt mot dansk fastighetsmarknad, placerar sig Sveriges tredje största stad nu på fjärde plats. Det är intressant att se att tre starka Stockholmsförorter; Solna, Sundbyberg och Nacka tar plats framför Göteborg och ytterligare två kommuner; Täby och Sollentuna tar plats framför Malmö.

- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Här är de hetaste rekryteringarna under Q3

Karriär En rad tunga poster i fastighetsbranschen har tillsatts under årets tredje kvartal. Fastighetssverige har tittat närmare på branschens hetaste Q3-rekryteringar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige