Image
Joakim Alm.
Joakim Alm. Bild: Axel Ohlsson

Minskad nettoomsättning för Alm Equity

Bolag Alm Equity redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2023 på -407 miljoner kronor (-1.422). – Vi får leta oss tillbaka till finanskrisen på 90-talet för att hitta motsvarande utmanande förutsättningar för bygg- och fastighetsmarknaden, säger Joakim Alm i vd-ordet till rapporten.
Publicerad den 22 Februari 2024

Nettoomsättningen sjönk till 639 miljoner kronor (1.176) och nettoresultatet uppgick till -453 miljoner kronor (-1.421).

I oktober konverterades 5 462 076 konvertibler till stamaktier i Aros Bostad utgivna till ALM Equity i samband med försäljningen av en projektportfölj under 2022. I november erhöll dotterbolaget 2xA Entreprenad ISO-certifieringar för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö vilket visar på att bolaget har väletablerade strukturer och bra grund för verksamhetsutveckling. I december återbetalades obligationslånet om 600 Mkr med förfallodag 31 december 2023.

Innehavet i Svenska Nyttobostäder skrevs ned i årsbokslutet med en ej kassaflödespåverkande effekt om 64 Mkr till följd av ökade avkastningskrav och tuffare finansieringsvillkor. Kapitalandelen från Svenska Nyttobostäder medför utöver det en negativ effekt om 204 Mkr till följd av nedvärderingar i fastighetsportföljen.

Carnegie Investment Bank AB (publ) utsågs till ny likviditetsgarant för bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och har tillträtt som bolagets Certified Adviser.

– Efter att ha spenderat större delen av 2023 med att rensa ut hinder, kommer fokus framåt vara att konsolidera våra tillgångar för att komma tillbaka med nya strukturer och affärer som skapar värden för våra aktieägare, säger vd Joakim Alm.

Styrelsen föreslår 8,40 (8,40) kr i utdelning kontant per preferensaktie att utbetalas med 2,10 (2,10) kr kvartalsvis. Vidare föreslås att ingen utdelning utgår till stamaktieägarna.

Nyckeltal i miljoner kronor
Nettoomsättning: 639 (1 176)
Periodens resultat: -453 (-1 421)
Likvida medel: 444 (1 073)
Eget kapital: 2 972 (5 756)
Balansomslutning: 7 662 (11 518)

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Standardiserad digitalisering nödvändig, menar experten

Teknik Fastighetsbranschen står inför ett förändringstryck och måste leva upp till myndigheternas och hyresgästernas krav. Men just nu råder en nybyggaranda när det gäller digitalisering i branschen och det saknas tydliga ramar och regler. Christoffer Börjesson är head of digital accelerator på Newsec och har tydliga tankar om hur digitaliseringen bör standardiseras för att lyckas uppnå målet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige