Image
Rutger Arnhult, vd Corem.
Rutger Arnhult, vd Corem. Bild: Corem

Miljardförlust för Corem i sänkta fastighetsvärden

Bolag Corem Propertys förvaltningsresultat är lägre under tredje kvartalet jämfört med samma period 2022. Intäkter och driftsöverskott i stort sett oförändrade sedan förra året, medan de totala värdeförändringarna i fastighetsbeståndet uppgår till nästan minus tre miljarder kronor.
Publicerad den 26 Oktober 2023

Under kvartalet frånträdde Corem totalt fem fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 1 105 miljoner kronor. Under niomånadersperioden har sammanlagt 97 fastigheter frånträtts, till ett underliggande fastighetsvärde om totalt 9 190 miljoner kronor. Resultateffekt inklusive upplöst uppskjuten skatt uppgår till cirka 572 miljoner kronor.

I augusti frånträdde Corem delar av sitt innehav i Klövern till Nrep och erhöll en likvid om 1,4 miljarder kronor. Innehavet har, i och med delavyttringen i kvartalet, klassats om från Andelar i intresseföretag till Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde.

I september återbetalade Corem en utestående obligation om 739 miljoner kronor vid förfall.

I vd-ordet till rapporten skriver vd Rutger Arnhult bland annat att man fortsätter minska på sin skuldsättning genom fastighetstransaktioner.

– Corem kommer att fortsätta minska portföljen till dess att bolaget når en volym som ger en bra stabilitet både i det rådande marknadsläget och sett framåt, säger vd:n.

Nyckeltal:
Intäkterna uppgick till 3 228 mkr (3 306)
Driftsöverskottet ökade till 2 250 mkr (2 233)
Finansnettot uppgick till –1 098 mkr (–747)
Förvaltningsresultatet uppgick till 1 016 mkr (1 346)
Värdeförändringar på fastigheter uppgick till –5 823 mkr (176)
Värdeförändringar på derivat uppgick till –81 mkr (1 458)
Resultatandelar i intresseföretag uppgick till –1 076 mkr (–139)
Periodens resultat uppgick till –4 934 mkr (1 605), motsvarande –4,91 kr (1,11) per stamaktie av serie A och B
Nettouthyrningen var positiv, och uppgick till 90 mkr för perioden
Värdet på förvaltningsfastigheterna uppgick till 66 242 mkr (78 387)
Substansvärdet (NAV) per stamaktie av serie A och B uppgick per till 20,37 (26,42)

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster.

Genom 2021 års förvärv av Klövern kompletterades Corems bestånd av fastigheter för citynära logistik med Klöverns bredare fastighetsbestånd med tonvikt på kontor. Tillsammans är vi nu ett av Nordens ledande fastighetsbolag, med ett brett utbud av kommersiella lokaler och fortsatt foku...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige