Image

Magnolia Bostad köper tomträtter i Bredäng

Transaktioner Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av tomträtterna till fastigheterna Vita Liljan 3, Vita Liljan 4 och Utile Dulci 2 i Bredäng, Stockholm. Fastigheterna omfattar cirka 19 000 kvadratmeter mark och Magnolia Bostad kommer fortsätta arbetet med att driva detaljplan för att uppföra mellan 700 och 800 bostäder. 
Publicerad den 15 Februari 2017

Köpet genomförs som tre bolagsaffärer och köpeskilling fastställs vid ny detaljplan som medger bostadsbebyggelse. Säljare är bolag till största del kontrollerade av Castella Fastigheter. Affären är villkorad av att ny detaljplan som medger bebyggelse om minst 20 000 kvadratmeter BTA bostäder vinner laga kraft samt att respektive fastighet tomställs. Planerat tillträde sker stegvis från 2018 till 2022 beroende på de olika hyreskontraktens löptider.

Fokus Skärholmen är ett pilotprojekt inom stadsutveckling som ska utveckla en metod för att arbeta fram större generella detaljplaner för Stockholm. Syftet är att öka volymen på bostadsbyggandet, minska detaljstyrningen i detaljplanerna och skapa snabbare planprocesser. Målet med projektet är att bygga 4 000 bostäder till 2030.

Legal rådgivare till Magnolia Bostad var Wistrand och legal rådgivare till Castella Fastigheter var MAQS Law Firm. Affären förmedlades av Rosengren & Co.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Savills IM stärker teamet – rekryterar från Blackrock: "Fantastisk möjlighet"

Bolag Savills IM fortsätter stärka sitt team. Den gången är det Johan Bark som ansluter från Blackrock och tar rollen Head of Client Capital, Nordics. Han berättar för Fastighetssverige vad som lockade med rollen och vad han hoppas åstadkomma, vad han tar med sig från Blackrock och var han ser Savills IM i Norden framöver.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY