Image
Niklas Zuckerman, vd, och Anders Nordvall, vice vd och transaktionschef, på Logistea.
Niklas Zuckerman, vd, och Anders Nordvall, vice vd och transaktionschef, på Logistea. Bild: Logistea

Logistea tecknar samarbetsavtal med Freyr – tar viktigt steg i Svenljunga

Bolag Logistea, genom JV-bolaget Logistea Lockryd Park, har tecknat ett samarbetsavtal med den internationella battericellstillverkaren Freyr Battery Norway AS. Samarbetsavtalet avser utveckling av detaljplan och planprocess samt en option avseende förhyrning av fastigheten. Avtalet är ett viktigt nästa steg för etableringen av en battericellsproduktion i Lockryd i Svenljunga kommun.
Publicerad den 31 Mars 2023

JV-bolaget, som Logistea äger till 95 procent och Hansson Holding AB till resterande fem procent, har tecknat ett samarbetsavtal med battericellstillverkaren Freyr Battery Norway AS. Samarbetsavtalet sträcker sig fram till 31 december 2025 och avser slutförandet av detaljplanen och planprocessen i syfte att utreda möjligheten till att etablera battericellsproduktion i Lockryd i Svenljunga kommun.

Avtalet omfattar ansvars- och kostnadsfördelning mellan parterna i det fördjupade arbetet med planprocessen samt en ensidig option, för Freyr, avseende förhyrning av den fastighet om cirka en miljon kvadratmeter markyta som JV-bolaget och Svenljunga kommun har tecknat markreservationsavtal om sedan tidigare. Avtalet innebär inte några materiella finansiella åtaganden för Logistea förrän Freyr påkallar nämnda option.

Arbetet med detaljplanen har pågått sedan den initiala avsiktsförklaringen tecknades mellan parterna i december 2021. Samarbetsavtalet ersätter avsiktsförklaringen och detaljplanen förväntas vinna laga kraft under slutet av 2023.
– Arbetet med planprocessen har fortskridit sedan avsiktsförklaringen med Freyr tecknades i december 2021. Samverkan har skett i god anda och tempo mellan Svenljunga kommun, Boråsregionen, Business Sweden, Freyr, Logistea samt Hansson Holding. Det kommersiella samarbetsavtalet som vi idag har ingått med Freyr bekräftar båda parters intresse av fortsatt framdrift i projektet, säger Niklas Zuckerman, vd för Logistea.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Polestar letar fastighetsägare till jätteetableringen på Hisingen

Göteborg När Fastighetssverige får tag i kommunstyrelsen ordförande Jonas Attenius (S) är han på väg över Hisingsbron, till den plats där 400-årsjubilieumet ska arrangeras. På samma plats som elbilsföretaget Polestar nu har fått en direktanvisning. Han säger att det här är startskottet för den stadsutveckling som kommer ske i Frihamnen. Nu startar försöken att hitta en lämplig partner och framtida fastighetsägare säger Polestars pressansvarige i Europa.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige