Image
Niklas Zuckerman, vd för Logistea.

Ökade hyresintäkter för Logistea

Bolag Logistea redovisar ett ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna uppgick till 89 miljoner kronor (70), en ökning med 27,1 procent mot föregående år.


Det norska batteribolaget Freyr har valt att avsluta samarbetsavtalet med Logistea avseende utredning av en eventuell etablering av en batterifabrik i Svenljunga kommun.

Zuckerman om batterijättens plötsliga avhopp: "Tagna på sängen"

Bolag I lördags fick Logistea och Svenljunga kommun det plötsliga beskedet att den norska batterijätten Freyr väljer att avsluta samarbetsavtalet kring en eventuell etablering av en batterifabrik i Svenljunga. "Vi blev tagna på sängen", säger Logisteas vd Niklas Zuckerman till Fastighetssverige och berättar om Freyrs förklaring till det plötsliga beskedet, hur bolaget går vidare och vad de alltjämt ser för potential på den tilltänkta byggplatsen i Lockryd.


Niklas Zuckerman, vd för Logistea.

Logistea ökar förvaltningsresultatet

Bolag Logistea redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna steg hela 90 procent.


Niklas Zuckerman, vd, och Anders Nordvall, vice vd och transaktionschef, på Logistea.

Logistea tecknar samarbetsavtal med Freyr – tar viktigt steg i Svenljunga

Bolag Logistea, genom JV-bolaget Logistea Lockryd Park, har tecknat ett samarbetsavtal med den internationella battericellstillverkaren Freyr Battery Norway AS. Samarbetsavtalet avser utveckling av detaljplan och planprocess samt en option avseende förhyrning av fastigheten. Avtalet är ett viktigt nästa steg för etableringen av en battericellsproduktion i Lockryd i Svenljunga kommun.


Niklas Zuckerman, vd för Logistea.

Logistea mer än dubblar hyresintäkterna

Bolag Logistea redovisar ett ökat förvaltningsresultat och mer än dubblade hyresintäkter under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning.


Niklas Zuckerman, vd för Logistea.

Nordika ny storägare i Logistea i samband med transaktion

Transaktioner Logistea har ingått avtal om en strategisk transaktion med Nordika Fastigheter som inkluderar en kvittningsemission till Nordika om nära 1,5 miljoner A-aktier och drygt 17 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 12:75 kronor per aktie, motsvarande totalt 234,8 miljoner kronor. Nordika kommer efter emissionen att äga 13,2 procent av kapitalet och rösterna i Logistea och blir därmed bli bolagets tredje största ägare.


Niklas Zuckerman, vd för Logistea.

Zuckerman ökar innehavet när Logistea tuffar på

Bolag Logistea var en av de stora vinnarna bland fastighetsbolagen på börsen under gårdagen då aktien steg med närmare sju procent. Marknaden gillade kvartalsrapporten och även vd:n Niklas Zuckerman känner tillförsikt även om tillväxten under det tredje kvartalet var betydligt lugnare än vanligt.


Niklas Zuckerman, vd för Logistea.

Så ska Logistea slå sig fram i heta segmentet: "Mördande konkurrens"

Bolag Logisteas vd Niklas Zuckerman kommenterade bolagets väg framåt vad gäller tillväxt, finansiering, vakansläget och förvärv under Stockholm Corporate Finance senaste fastighetsseminarium som hölls under tisdagen.


Niklas Zuckerman, vd för Logistea.

Zuckerman: "Vi drar inte i någon handbroms"

Bolag Logistea fortsätter sin snabba tillväxtresa och har ökat på sitt fastighetsvärde med 52 procent sedan årsskiftet. För Fastighetssverige berättar vd:n Niklas Zuckerman mer om de fortsatta ambitionerna för året och hur man förbereder sig på utmaningarna man ställs inför på grund av det oroliga läget i omvärlden och ekonomin.


Niklas Zuckerman, vd för Logistea.

Kraftigt ökade hyresintäkter för Logistea

Bolag Logistea redovisar ett ökat förvaltningsresultat och ökade hyresintäkter under första kvartalet, jämfört med samma period året innan. Substansvärdet ökade under perioden.


Maria Kruse.

Logistea rekryterar Maria Kruse som hållbarhets- och IR-chef

Bolag Logistea har rekryterat Maria Kruse som hållbarhets- och IR-chef samt medlem av koncernledningen.


Niklas Zuckerman och Anders Nordvall.

Stort gap mellan aktieslagen – rally i maktaktierna

Bolag Samtidigt utnyttjar Logisteas bolagstoppar arbitragemöjligheterna.


Niklas Zuckermans Logistea och Stefan Hanssons Hansson Holding har tecknat ett LOI med en internationell batteritillverkare.

Tecknar LOI för gigantisk batterifabrik: "Ett av de större industriprojekten i Sverige under senare år"

Uthyrning Logistea har, tillsammans med Hansson Holding AB, ingått en villkorad avsiktsförklaring för hyresavtal med en internationell battericellstillverkare om 380 000 kvadratmeter nyproduktion samt tecknat ett exklusivt markreservationsavtal om en miljon kvadratmeter markyta med Svenljunga kommun för den aktuella etableringen.


Niklas Zuckerman, vd för Logistea.

Zuckerman tar tyglarna i Logistea: "Ska hålla högt affärstempo"

Bolag Niklas Zuckerman har nyligen tillträtt som vd för snabbväxande Logistea (tidigare Odd Molly) och nu är siktet inställt på att vinna mer mark inom det expansiva lager- och logistiksegmentet. För Fastighetssverige berättar han om ambitionerna i sin nya roll, hur han upplever steget från Savills till ett noterat bolag och varför långsiktighet är styrkan som ska få Logistea att sticka ut i konkurrensen.


Niklas Zuckerman och Anders Nordvall.

Logisteas nya ledarduo har tillträtt

Karriär Logistea har som tidigare kommunicerat rekryterat Niklas Zuckerman som ny vd och Anders Nordvall som vice vd och transaktionschef. Båda har gedigen transaktionsbakgrund från fastighetsbranschen och kommer närmast från Savills. Båda tillträder sina tjänster idag.


Niklas Zuckerman och Anders Nordvall.

Odd Molly om "drömrekryteringarna" från Savills

Karriär Niklas Zuckerman och Anders Nordvall lämnar Savills för att leda logistikutmanaren Odd Molly. Patrik Tillman, styrelseordförande Odd Molly International berättar om "drömrekryteringen".


Niklas Zuckerman och Anders Nordvall.

Odd Molly värvar Niklas Zuckerman och Anders Nordvall från Savills

Bolag Odd Molly International har stora ambitioner och högt ställda mål för bolagets fortsatta tillväxt inom lager- och logistikfastigheter. Som ett led i den fortsatta expansionen har Niklas Zuckerman rekryterats som ny vd och Anders Nordvall som vice vd och transaktionschef. Båda har omfattande erfarenhet och kompetens av svensk fastighetsmarknad och fastighetstransaktioner från olika ledande roller de senaste drygt 20 åren. Duon tillträder sina nya roller senast under december 2021.


Niklas Zuckerman tror att trenden med stor svensk aktivitet ute i Europa kan fortsätta. Obs. Bilden är ett montage.

Rekordnotering för svenska utlandsköp: "Finns nya outforskade marknader"

Transaktioner Den svenska fastighetsmarknaden är glödhet – men det är inte bara innan för landets gränser som de svenska spenderarbyxorna är på. Under första halvåret 2021 var de svenska utlandsinvesteringar tredje högst i Europa. Niklas Zuckerman, transaktionschef på Savills, berättar för Fastighetssverige om trenden, utvecklingen och vilka europeiska länder som kommer attraktiva för investeringar framöver.


Savills tror att efterfrågan på bostadsfastigheter kommer att öka ännu mer.

Savills: Efterfrågan på bostadsfastigheter bedöms öka

Bostäder Enligt Savills bedöms efterfrågan på hyresbostäder öka när investerare söker stabila kassaflöden på grund av den pågående Covid-19-pandemin.


Peter Wiman.

Savills: Måttlig inbromsning på transaktionsmarknaden

Transaktioner Årets andra kvartal blir det första kvartalet på den svenska fastighetsmarknaden där effekterna av Covid-19 blir tydliga. Trots en utbredd osäkerhet på marknaden så uppgick kvartalets transaktionsvolym enligt Savills till 36 miljarder, vilket var en nedgång med cirka 35 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019.