Image
Bild: Istock

Logistea köper i Småland och Östergötland

Transaktioner Vid sidan av det stora LOI:et i Svenljunga har Logistea även köpt sex logistikfastigheter i Småland och Östergötland.
Publicerad den 22 December 2021

Logistea har förvärvat och tillträtt fyra industrifastigheter i Mjölby, Motala samt Skänninge med ett samlat fastighetsvärde om cirka 135 miljoner kronor. Uthyrningsbar yta uppgår till cirka 21 000 kvadratmeter. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 11,2 miljoner kronor och driftnetto till 10,1 miljoner kronor.

Logistea utökar sin fastighetsportfölj i attraktiva kommunikationslägen längs med E4:an och har idag förvärvat fyra fastigheter i Mjölby, Motala samt Skänninge av Grangatan Fastigheter AB. Fastigheterna (Transformatorn 2, Målaren 4, Hyveln 2 samt Björkelund 2) har en samlad uthyrningsbar yta om cirka 21 000 kvadratmeter och är fullt uthyrda med en genomsnittlig återstående kontraktslängd om cirka sex år. Årlig hyresintäkt uppgår till 11,2 miljoner kronor och driftnetto till 10,1 miljoner kronor.

Transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om 135 miljoner kronor. Fastigheterna tillträds den 21 december 2021 och finansieras via en riktad nyemission med 1 175 856 nya B-aktier till en kurs om 31,0 kronor per aktie, banklån samt kontant betalning.
– Logisteas förvärv av fyra fullt uthyrda fastigheter i Mjölby, Motala samt Skänninge med sammanlagt cirka 21 000 kvadratmeter uthyrbar yta, är i linje med bolagets förvärvsstrategi att bygga en fastighetsportfölj med starka kassaflöden i kombination med lång genomsnittligt kvarvarande kontraktstid i välbelägna och växande logistiknav, säger Tobias Lövstedt, COO, Logistea.

Dessutom har Logistea förvärvat två lager- och logistikfastigheter i Ljungby respektive Värnamo med ett samlat fastighetsvärde om cirka 134 miljoner kronor. Uthyrningsbar yta uppgår till cirka 20 140 kvadratmeter samt 4 500 kvadratmeter byggrätter. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 10,4 miljoner kronor och driftnetto till 9,3 miljoner kronor.

Logistea utökar sin fastighetsportfölj i Ljungby och har idag förvärvat och tillträtt en lager- och logistikfastighet i Ljungby av Hanssongruppen EBJ AB. Fastigheten (Rotorn 1), som är belägen i Ljungby Norra med skyltläge mot E4:an, har en uthyrningsbar yta om cirka 15 000 kvadratmeter och är i ett mycket gott skick. Utöver befintlig fastighet tillkommer även cirka 9 000 kvadratmeter utvecklingsbar markyta där det bedöms finnas möjlighet att uppföra 4 500 kvadratmeter ny uthyrningsbar yta. Nuvarande byggnad är fullt uthyrd med en genomsnittlig återstående kontraktslängd om åtta år. Årlig hyresintäkt uppgår till 8,0 miljoner kronor och driftnetto till 7,2 miljoner kronor. Transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om 108,6 miljoner kronor. Fastigheten, som även tillträds idag, finansieras via en riktad nyemission om 967 742 nya B-aktier till en kurs om 31,0 kronor per aktie, banklån samt kontant betalning.

Logistea har även förvärvat en fastighet i centrala Värnamo, strategiskt belägen mellan Ljungby och Vaggeryd, av Spannmålet Fastighets AB. Fastigheten har ett starkt kommunikationsläge, med närhet till E4:an och tillgång till järnvägsförbindelser. Fastigheten (Vetet 1) har ett fastighetsvärde om cirka 25 miljoner kronor och en uthyrningsbar yta om cirka 5 140 kvadratmeter. Byggnaden är fullt uthyrd med en genomsnittlig återstående kontraktslängd om cirka fyra år. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 2,4 miljoner kronor och bedömt driftnetto uppgår till cirka 2,1 miljoner kronor. Fastigheten i Värnamo tillträds preliminärt den 20 januari 2022 och finansieras genom en riktad nyemission av nya B-aktier samt kontant betalning.
– Förvärven av strategiskt belägna och fullt uthyrda fastigheterna i Ljungby och Värnamo stärker Logisteas intjäning och kassaflöde betydligt och utgör samtidigt ett utmärkt komplement till vår befintliga fastighetsportfölj i området, säger Tobias Lövstedt, COO, Logistea.

Logisteas fastighetsportfölj har på två års tid vuxit från 189 miljoner kronor i fastighetsvärde till över 2 000 miljoner kronor. Bolagets tillväxtstrategi är att bygga en fastighetsportfölj med starka kassaflöden i kombination med lång genomsnittligt kvarvarande kontraktstid i välbelägna och växande logistiknav i södra och mellersta Sverige. Bolaget har efter ovanstående förvärv fastigheter på 17 orter i Sverige och portföljen motsvarar cirka 325 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, varav cirka 293 000 kvadratmeter utgörs av förvaltningsfastigheter. Därutöver tillkommer en byggrättsportfölj om cirka 160 000 kvadratmeter.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De har suttit längst på vd-stolen

Lista Rekryteringarna till vd-stolarna som skedde mellan 2016-2019 verkar fortfarande hålla. Fastighetssverige har kartlagt hur länge vd:arna har haft sina uppdrag.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige