Image

Kungsleden säljer i Uppsala och Botkyrka

Transaktioner Kungsleden har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Flogsta 22:3 i Uppsala samt de obebyggda fastigheterna Tumba 7:231 och 7:237 i Botkyrka i två separata transaktioner. Avyttringarna är i linje med Kungsledens strategi att sälja fastigheter med bostadsutvecklingspotential.
Publicerad den 24 Maj 2017

Fastigheten Flogsta 22:3 är belägen i stadsdelen Flogsta i Uppsala. I dagsläget finns en byggnad om 2 000 kvadratmeter på fastigheten som till största delen är uthyrd till en Ica-butik. Kungsleden har tillsammans med Uppsala kommun identifierat fastigheten som lämplig för framtida bostadsutveckling och byggrättspotentialen bedöms uppgå till omkring 20 000 kvadratmeter BTA.

Köparen erlägger en initial köpeskillingen om 42,5 miljoner kronor samt en garanterad tilläggsköpeskilling om tio miljoner kronor senast sex år efter tillträdet. Ytterligare tilläggsköpeskilling kan bli aktuell beroende på den slutliga detaljplanens utformning. Fastigheten kommer att frånträdas i juli.

Fastigheterna Tumba 7:231 och 7:237 omfattar drygt 18 hektar obebyggd mark och är belägna i Botkyrka kommun. Trivselhus är köpare och köpeskillingen uppgår initialt till 20 miljoner kronor. Därutöver tillkommer en eventuell tilläggsköpeskilling vid lagakraftvunnen detaljplan. Fastigheterna frånträddes i maj.

De båda transaktionerna ger upphov till en initial resultateffekt om 13 miljoner kronor. 

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Kungsleden på Branschguiden

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva, hållbara och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.

En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large C...

Läs mer om Kungsleden på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför får Odd Molly ett "nygammalt" bolagsnamn

Bolag Vid en extra bolagsstämma den 22 oktober blev det klart att fastighetsbolaget Odd Molly International ska byta namn till Logistea – ett bekant namn i fastighetskretsar som varit "ledigt" sedan den 29 september då före detta Logistea bytte namn till Athanase Innovation AB. För Fastighetssverige berättar Logisteas styrelseordförande Patrik Tillman om tankarna bakom namnbytet och den fortsatta vägen framåt för bolaget som nu är ett helt renodlat fastighetsbolag.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY