Image

Kungsleden säljer i Uppsala och Botkyrka

Transaktioner Kungsleden har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Flogsta 22:3 i Uppsala samt de obebyggda fastigheterna Tumba 7:231 och 7:237 i Botkyrka i två separata transaktioner. Avyttringarna är i linje med Kungsledens strategi att sälja fastigheter med bostadsutvecklingspotential.
Publicerad den 24 Maj 2017

Fastigheten Flogsta 22:3 är belägen i stadsdelen Flogsta i Uppsala. I dagsläget finns en byggnad om 2 000 kvadratmeter på fastigheten som till största delen är uthyrd till en Ica-butik. Kungsleden har tillsammans med Uppsala kommun identifierat fastigheten som lämplig för framtida bostadsutveckling och byggrättspotentialen bedöms uppgå till omkring 20 000 kvadratmeter BTA.

Köparen erlägger en initial köpeskillingen om 42,5 miljoner kronor samt en garanterad tilläggsköpeskilling om tio miljoner kronor senast sex år efter tillträdet. Ytterligare tilläggsköpeskilling kan bli aktuell beroende på den slutliga detaljplanens utformning. Fastigheten kommer att frånträdas i juli.

Fastigheterna Tumba 7:231 och 7:237 omfattar drygt 18 hektar obebyggd mark och är belägna i Botkyrka kommun. Trivselhus är köpare och köpeskillingen uppgår initialt till 20 miljoner kronor. Därutöver tillkommer en eventuell tilläggsköpeskilling vid lagakraftvunnen detaljplan. Fastigheterna frånträddes i maj.

De båda transaktionerna ger upphov till en initial resultateffekt om 13 miljoner kronor. 

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Leklandskedjan i ekonomisk kris – här är fastighetsägarna som kan drabbas

Uthyrning Leos lekland har hamnat i ekonomiska svårigheter och har tvingats ansöka om rekonstruktion. Fastighetssverige har tittat närmare på vilka fastighetsägare som exponering mot kedjan.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige