Image
Mikael Rånes, blir vd för Amasten på permanent basis.
Mikael Rånes, blir vd för Amasten på permanent basis. Bild: Amasten

Kraftigt ökade hyresintäkter för Amasten

Bolag Amasten ökade hyresintäkterna med 43 procent och driftsöverskottet med 39 procent jämfört med första halvåret föregående år. Fastighetsportföljen har under första halvåret ökat med 1,7 miljarder kronor.
Publicerad den 26 Augusti 2021

Kvartalet april - juni 2021
Hyresintäkterna uppgick till 164 mkr (112)
Driftsöverskottet ökade till 87 mkr (59)
Förvaltningsresultat fastigheter 37 mkr (33)
Periodens resultat ökade till 98 mkr (34)
Resultat per stamaktie 0,13 kr (0,06)

Halvåret januari - juni 2021
Hyresintäkterna uppgick till 315 mkr (221)
Driftsöverskottet ökade till 149 mkr (107)
Förvaltningsresultat fastigheter 66 mkr (56)
Periodens resultat ökade till 226 mkr (76)
Resultat per stamaktie 0,32 kr (0,14)
Belåningsgraden uppgick till 48 procent (49)
Räntetäckningsgraden 2,31 ggr (2,85)
Substansvärdet per aktie 8,44 kr (6,90)
Tillväxt i substansvärdet 22,2 procent (14,4)

Vd Mikael Rånes:
Amastens första halvår har varit intensivt, utmanande och spännande. Kort och gott, växer vi på alla håll. Hyresintäkterna ökade med 43 procent, driftsöverskottet med 39 procent jämfört med första halvåret föregående år. Resultatet efter skatt förbättrades jämfört med föregående år både i kvartalet och halvåret. Fastighetsportföljen har under första halvåret ökat med 1,7 miljarder kronor och aktuell intjäningsförmåga har ökat med 25 procent. Förvaltningsresultatet om 66 miljoner kunde dock varit starkare, men har sin grund i ett antal temporära motiv. Som att vakansnivån marginellt är förhöjd på grund av covid-19. Omstruktureringskostnader för att integrera verksamheten från SSM är i slutfasen. Förstärka organisation och arbetssätt inför ett listbyte. Även tillfälliga kostnader för att refinansiera äldre lån med hög ränta, har infallit under andra kvartalet. Totalt bedömer jag att detta belastat kvartalets förvaltningsresultat med i storleksordning tio miljoner kronor.

Vi bygger nu en bredare organisation som ska ta ett nytt, större och starkare Amasten in i framtiden. Första steget är en fördubbling av fastighetsvärdet till 2023, från 10 till 20 miljarder. Vi har under juni och juli tecknat avtal om förvärv av fastigheter om 1,8 miljarder kronor, vilket medför att vi hittills under 2021 ökat fastighetsvärdet med 3,5 miljarder kronor. Genom förvärven stärker vi vår ställning på lokala marknader och ökar antalet förvaltade lägenheter med cirka 1 500 lägenheter.

Vi har även färdigställt ett nyproduktionsprojekt under första halvåret, vilket tillfört 107 lägenheter. Amasten har efter förvärvet av SSM en stor byggrättsportfölj. Ambitionen är att starta produktion av 2 000 lägenheter fram till 2023 och vi har efter rapportperiodens utgång startat två nya projekt med totalt 287 lägenheter.

I vår fastighetsförvaltning arbetar vi bland att annat med energieffektiviseringar samt med lägenhetsuppgradering när en hyresgäst flyttar. Hyresintäkterna för jämförbara fastigheter ökade med 6 procent första halvåret jämfört med föregående år, vilket bekräftar vår strategi med värderingsskapande förvaltning.

I juni genomförde vi en riktad emission som tillförde bolaget nytt kapital om 656 mkr. Extra glädjande var det stora intresset från utländska investerare samt huvudägarnas fortsatta starka tilltro till Amastens tillväxtresa. För att vi ska lyckas krävs förtroende och hårt jobb från alla håll - medarbetare, styrelse samt nya och befintliga ägare.

Amasten har varit noterat på First North Premier Growth Market sedan 2016 och har sedan dess mer än tredubblat fastighetsportföljens värde, utvecklat organisationen, förbättrat rutiner och processer, samt utarbetat ny affärsplan med mål att dubblera fastighetsportföljen. Vi är nu redo att ta nästa steg som företag.

En notering på Nasdaq Stockholm är en kvalitetsstämpel på det arbete vi genomfört samt ökar våra möjligheter att bygga en bredare investerarbas samt bidrar till en ökad exponering för bolaget. Ambitionen är att genomföra listbytet inom de kommande nio månaderna.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny regionchef syr om Sernekes kostym

Karriär Visionen är ännu inte klar. Inte så konstigt då Markus Arfvidsson enbart hunnit sitta på stolen som regionchef för Serneke Göteborg i några veckor. Hans uppdrag är att stärka bolagets affär och få det att växa på göteborgsmarknaden. Fastighetssverige tog ett samtal om varför han gillar vägar och hur det var att lämna Skanska efter 27 år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige