Image
Detaljplanen för Stora Torp i Göteborg har nu vunnit laga kraft.
Detaljplanen för Stora Torp i Göteborg har nu vunnit laga kraft. Bild: Älvstranden Utveckling

Klart för 450 bostäder vid Stora Torp

Bygg/Arkitektur I området kring Stora Torp i Göteborg är nybyggnation av cirka 450 nya bostäder vid det före detta TV-huset planerad. Efter överklagan har Mark- och miljööverdomstolen nu kommit med sitt avgörande som innebär att detaljplanen vinner laga kraft. Byggandet beräknas kunna starta under hösten 2014 med första inflyttning i slutet av 2016.
Publicerad den 31 Januari 2014
Detaljplanen för Stora Torp i Göteborg har nu vunnit laga kraft. Bild: Älvstranden Utveckling
Detaljplanen för Stora Torp i Göteborg har nu vunnit laga kraft.

Redan för drygt sex år sedan kom byggnadsnämnden med ett program för Stora Torp men efter överklaganden och upptäckta oegentligheter kring arkitektkontoret White fick delar av planprocessen göras om. Men i går tog Mark- och miljööverdomstolen beslut och planprocessen har vunnit laga kraft.

Bostäderna vid Stora Torp kommer att vara belägna nära det fina rekreationsområdet mellan Örgryte och Delsjöterrängen, samtidigt som de ligger centralt med goda cykel- och kollektivtrafikförbindelser. Tidigare låg här gamla TV-huset ”Synvillan” – nu ska den attraktiva marken alltså användas till bostäder.

Området ska få en utpräglad miljöprofil och bebyggelsen placeras så att de gröna kvalitéerna i området behålls och så att siktlinjer mot Stora Torp blir möjliga.

Arbetet beräknas kunna sätta igång under hösten 2014. Första inflyttning skulle i så fall kunna bli aktuell i slutet av 2016.

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Flyttar in i centralt pangläge – tar över efter amerikanska jätten

Uthyrning Under våren stängde Pizza Hut en av sina två Göteborgs-restauranger, centralt belägen i Sigillets fastighet i korsningen Kungsgatan-Västra Hamngatan inom CBD. Nu har en populär koncept-aktör huggit på den vakanta lokalen och kommer att slå upp portarna i höst. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige