Image
K2A köper i Gävle.
K2A köper i Gävle. Bild: K2A

K2A köper samhällsfastighet i Gävle

Transaktioner K2A Fastigheter har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Andersberg LSS AB som äger fastigheten Gävle Andersberg 17:42. Säljare är Emrahus AB som är specialiserade på att utveckla LSS-bostäder.
Publicerad den 6 November 2019

Transaktionen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 21,2 miljoner kronor. Tillträde av aktierna samt erläggande av köpeskilling är den 2 december 2019. Förvärvet kommer att finansieras genom banklån samt eget kapital.

På fastigheten finns en byggnad uppförd 2014 med ett LSS-boende med sex lägenheter och gemensamhets- och personalutrymmen. Byggnaden är ett certifierat passivhus. Den uthyrningsbara arean uppgår till 448 kvadratmeter vilken till fullo är uthyrd till Attendo – ett av Sveriges ledande omsorgsföretag. Hyresvärdet uppgår till cirka 1,3 miljoner kronor.

– Detta är ett förvärv av ett modernt LSS-boende med mycket hög standard. 2014 blev boendet Sveriges första passivhuscertifierade LSS-boende. Samhällsfastigheten kompletterar vår hållbara fastighetsportfölj på ett bra sätt och förstärker vår position i Gävle där vi inom de kommande åren kommer att kunna erbjuda cirka 800 hyres- och studentbostäder, kommenterar Johan Knaust, vd för K2A.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är ett modernt fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter för alla typer av boenden. Vi utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning.

K2A:s fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter.

K2A:s dotterbolag Svenska Studenthus fokuserar särskilt på utveckling av studentbostäder och erbjuder idag studentbostäder i Stockholm, Örebro, Gävle, Umeå och Kiruna. Svenska Studenthus kommer framöver även att kunna erbjuda stude...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Köpte "väldigt ful" svensk fastighet – efter resa till Florida

Bolag Med en strategisk och lokalpatriotisk satsning på "personliga fastigheter" har han sedan slutet av 1980-talet byggt upp en väl samlad portfölj av profilbyggnader i centrala Norrköping. För Fastighetssverige berättar Magnentus grundare Magnus Malm sin historia, som bland annat innehåller ett vågat fastighetsköp som förhandlades från Miami.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY