Image
K-Fastigheter har sökt bygglov för en ny typ av konceptbyggnad med fokus på kommersiella hyresgäster.
K-Fastigheter har sökt bygglov för en ny typ av konceptbyggnad med fokus på kommersiella hyresgäster. Bild: Krook & Tjäder och K-Fastigheter

K-Fastigheter utvärderar nytt kommersiellt koncept

Bolag K-Fastigheter har ansökt om bygglov för en ny typ av konceptbyggnad, denna gång med fokus på kommersiella hyresgäster.
Publicerad den 22 December 2021
Pilotprojektet K-Kommersiellt utvecklas med hjälp av Arkitekterna Krook & Tjäder för gestaltning och arkitektur. Bild: Arkitekterna Krook & Tjäder
Pilotprojektet K-Kommersiellt utvecklas med hjälp av Arkitekterna Krook & Tjäder för gestaltning och arkitektur.

I september 2021 köpte K-Fastigheter fastigheterna Rusthållaren 3 och 4 i Hässleholm. Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan vilken möjliggör byggnation om 8 000 kvadratmeter bruttoarea. Nu har K-Fastigheter lämnat in bygglovsansökan för fastigheterna avseende byggnation av ett nytt kontorskoncept för kommersiella hyresgäster.
– Fastigheten har ett mycket bra läge i centrala Hässleholm och vi ser möjlighet att utveckla ett nytt koncept, kallat K-Kommersiellt. Fastigheten i Hässleholm är ett pilotprojekt för kommersiella hyresgäster som vill ha flexibel kontorsmiljö. Det blir ett projekt vi vill kunna utveckla på hemmaplan för att i detalj utvärdera och studera konceptet inför eventuell lansering. Ett nytt kontorshus ger oss även möjlighet att samordna delar av verksamheterna i K-Fastigheter och K-Prefab, som idag sitter på olika adresser, säger Jacob Karlsson vd för K-Fastigheter.

K-Kommersiellt är ett pilotprojekt som utvecklas med hjälp av Arkitekterna Krook & Tjäder för gestaltning och arkitektur. Byggnaden i Hässleholm beräknas vara färdigställd vid årsskiftet 2023/2024 och konceptet ska utvärderas inför en eventuell lansering i fler orter.
– K-Fastigheter är och kommer förbli ett bostadsbolag och behåller vårt operativa mål om att minst 80 procent av hyresintäkterna ska vara bostadsrelaterade. Vid utgången av tredje kvartalet låg denna siffra på cirka 85 procent. Om konceptet faller ut i enlighet med våra förväntningar kan vi i framtiden, i mindre skala, utveckla K-Kommersiellt i storstadsområden, primärt Stockholm, Göteborg och Malmö. Då som komplement till vår bostadsproduktion men aldrig i en utsträckning som riskerar att vi inte lever upp till minst 80 procent av hyresintäkter från bostadssidan, kommenterar Jacob Karlsson.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Arkitekterna Krook & Tjäder AB på Branschguiden

Krook & Tjäder är ett av Sveriges största arkitektkontor och en tongivande aktör i byggandet av staden. Vår kunskap sträcker sig genom hela kedjan i byggprocessen. Vi kan stadsbyggnad, arkitektur, landskap och inredning till produktdesign. Det skapar helhetssyn, verkshöjd och trygghet i genomförandet. Framför allt möjliggör vårt arbetssätt korta ledtider. Vår kompetens innefattar kreativ gestaltning med tydlig koppling till hållbarhet och beständigt byggande och en fastighetsekonomisk insikt och förståelse. Vi börjar med detaljplanen och fullbordar uppdraget med att rita byg...

Läs mer om Arkitekterna Krook & Tjäder AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ställer sig NCC till planerna på Oceanas återuppbyggnad

Bolag För en vecka sedan slog drömmarna om en vattenpark i Göteborg till sommaren i spillror. En brand bröt ut i Lisebergs kommande satsning Oceana, där NCC stod för uppbyggnaden. Nu finns beslut från Lisebergs styrelse att ur askan på nytt låta uppföra den över 13 000 kvadratmeter stora byggnaden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige