Image

Ikano köper fastigheter och mark

Transaktioner Ikano köper fastigheter i Göteborg av Kungsleden, samtidigt köper man mark i Sköndal i Stockholm.
Publicerad den 21 December 2016
Ikano köper mark i Sköndal och fastigheter i Göteborg. Bild: Ikano
Ikano köper mark i Sköndal och fastigheter i Göteborg.

Kungsleden har tecknat ett överlåtelseavtal med bostadsutvecklingsbolaget Ikano Bostad om försäljning av fastigheterna Forsåker 1:75, 1:164, 1:225 och 1:257 i Mölndal. Kungsleden har påbörjat en detaljplaneprocess för att ändra fastigheternas användningsområde till bostadsändamål. Fastigheterna har i dagsläget en uthyrningsbar area om 21 109 kvadratmeter lager/industri och målsättningen är att den nya detaljplanen ska omfatta minst 80 000 kvadratmeter bostadsbyggrätter.

– Vi har identifierat omfattande bostadsutvecklingspotential i Kungsledens fastighetsbestånd och det är mycket glädjande att vi nu börjar realisera denna potential, säger Ylva Sarby Westman, vice vd och chef för fastighetsinvesteringar på Kungsleden.

Ikano Bostad erlägger en initial köpeskilling om 200 miljoner kronor. Transaktionen ger då upphov till en initial positiv resultateffekt för Kungsleden om 13 miljoner kronor. Därefter erlägger Ikano Bostad en tilläggsköpeskilling om 23 miljoner kronor i samband med samråd och ytterligare en tilläggsköpeskilling för de bostadsbyggrätter som har tillskapats när detaljplanen vunnit laga kraft.

Om målsättningen att tillskapa 80 000 kvadratmeter bostadsbyggrätter uppnås kommer den andra tilläggsköpeskillingen att uppgå till 70 miljoner kronor före transaktionskostnader. Detaljplanen bedöms vinna laga kraft under första halvåret 2020.

Ikano Bostad tillträder fastigheterna under första kvartalet 2017.

JLL var rådgivare åt Ikano i affären. Advokatfirman Lindahl var legal rådgivare.

Samtidigt köper Ikano mark i Sköndal i Stockholm och inleder ett samarbete med Stiftelsen Stora Sköndal. På platsen blir det ett vårdboende med 72 lägenheter samt ett hyreshus med 48 hyreslägenheter och LSS-boende. Inflyttning är beräknad till 2019-2020. På sikt ges möjlighet för Ikano att bygga ytterligare 500 lägenheter. 

– Vi ser fram emot att få vara med att skapa en levande och socialt hållbar stadsdel. I den första etappen blir det 48 hyresrätter, ett LSS-boende och på sikt ytterligare cirka 500 lägenheter med olika upplåtelseformer säger Robert Jaaniste, vd Ikano Bostad. 

– Sedan sommaren 2016 äger, utvecklar och förvaltar vi trygga och ändamålsenliga fastigheter för vårdboenden. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Stiftelsen Stora Sköndal för att skapa ett boende i framkant med höga hållbarhetskrav och med de allt fler äldre människornas bästa i fokus, säger Maria Rydén, vd Ikano Vårdboende.

Ebab har varit strategisk rådgivare åt Stiftelsen Stora Sköndal.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Kungsleden på Branschguiden

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva, hållbara och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.

En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large C...

Läs mer om Kungsleden på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

CBRE-profilerna: "Ryktet om handelns död är överdrivet"

Ekonomi/Finansiering City letar identitet och externområdena går som tåget. Omsättningen har krympt och företagen har slimmat organisationen – men vinsten är tillbaka. CBRE:s Bengt Axelsson och Oscar Sandén reder ut för Fastighetssveriges läsare vad som hände med butikerna i innerstaden från 2017, hur big box-områdena mår och hur handeln kommer att se ut – i framtiden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige