Image
Christian Wictorin
Christian Wictorin Bild: Axel Ohlsson

Humlegården framtidssäkrar fibernätet

Bolag Humlegården Fastigheter har tecknat ett avtal med Corporate Fiber om att installera och operera säkra och robusta fiberfastighetsnät med hög tillgänglighet för fastighetsägarens hyresgäster. Avtalet innebär att majoriteten av Humlegårdens fastigheter inom en tolvmånadersperiod kommer ha tillgång till ett heltäckande och operatörsneutralt fiberfastighetsnät i samtliga lokaler.
Publicerad den 4 September 2020

– Fördelarna med det nya fiberfastighetsnätet är flera. Vår utgångspunkt är alltid att vi ska skapa det bästa erbjudandet för våra kunder och underlätta deras vardag. Genom den här satsningen skapar vi både ett robust och säkert nät samt en enklare hantering som också är kostnadseffektiv för våra kunder. Ett viktigt perspektiv är också framtidssäkringen, där digitaliseringen ställer allt högre krav på infrastrukturen. Med strukturerade fibernät på plats är plattformen satt för framtida teknologier, säger Peter Lind, Fastighetschef på Humlegården.

Inom ramen som driftsoperatör administrerar Corporate Fiber alla in och urkopplingar som sker av operatörer på fiberfastighetsnätet, där anslutningspunkten är skyddad bakom Corporate Fibers låsta skalskydd. Därigenom reduceras antalet felkällor till ett minimum och en hög säkerhet och tillgänglighet kan garanteras. Vid förändringar i fastigheten anpassar Corporate Fiber fiberfastighetsnätet utifrån de nya förhållandena. I PropView, Corporate Fibers operationella plattform för löpande och digital förvaltning, registreras all nätverksdokumentation och användarinformation noggrant och tillgängliggörs i ett användarvänligt gränssnitt för de aktörer som ska ha tillgång till information för utförande av sina tjänster. Inom ramen för avtalet tillhandahålls samtliga hyresgäster en garanterad servicenivå för felavhjälpning, vilken kan utökas utifrån enskilda hyresgästers behov.

– Jag ser avtalet med Humlegården som ett kvitto på att den lösning som vi utvecklat tillsammans med våra fastighetskunder är en viktig grundparameter i såväl fastighetsägarnas som deras hyresgästers fortsatta digitalisering, där kraven på tillgänglighet och ökad säkerhet bara kommer att öka, säger Christian Wictorin, affärschef på Corporate Fiber.

– Vår lösning är unik i att den skapar ett påtagligt mervärde direkt i form av ökad kontroll, nya intäktsmöjligheter och minskade kostnader för våra kunder samtidigt som den utgör grunden för framtidens digitala tjänster.

Niclas Engvall, vd på Corporate Fiber:
– Vi är otroligt motiverade över förtroendet från Humlegården. Responsen från våra kunder är mycket positiv och orderboken växer stadigt. Vi är på god väg mot målsättningen att vara ledande inom strukturerade operatörsneutrala fiberfastighetsnät i kommersiella fastigheter. Innovation och den strategiska satsningen på PropView värdesätts av kunderna och enligt vår roadmap utvidgar vi nu erbjudandet till mobil och IoT lösningar, och i förlängningen neutrala 5G inomhusnät.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Malmö vinner Årets Stadskärna

Öresund Igår prisades Malmö för arbetat man gjort med sin stadskärna med priset Årets Stadskärna. Fastighetssverige kollade närmare på vad som pågår i Malmö på fastighetssidan.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige