Image

Heba passerar sex miljarder

Bolag Hebas värdeförändringar för Q3 uppgår till 110,1 miljoner kronor (15,1). Bolagets totala fastighetsvärde uppgår nu till 6 186 miljoner kronor. I Q2-rapporten var värdet 5 973 miljoner kronor. Substansvärdet har under kvartalet ökat till 103 kronor per aktie (100 kronor i Q2-rapporten).
Publicerad den 5 November 2015

Hyresintäkterna för Q3 ökade till 70,6 miljoner kronor (67,0 för motsvarande period 2014).

Fastighetskostnaderna uppgick till 22,3 (24,8) miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet ökade till 34,3 (30,0) miljoner kronor. Det förbättrade förvaltningsresultatet beror i huvudsak på hyreshöjningar i det befintliga fastighetsbeståndet samt förvärv i december 2014 av nyproducerad vårdfastighet i Täby.

Värdeförändring förvaltningsfastigheter och räntederivat uppgick till 110,1 (15,1) miljoner kronor. Fastighetsvärdena har ökat främst beroende på sänkta direktavkastningskrav och räntederivatens värde
är negativt till följd av sjunkande långa marknadsräntor.

Lennart Karlsson skriver i vd-ordet:
- Under årets första nio månader var värdeförändringen i befintligt bestånd 663 (88) miljoner kronor vilket motsvarar en värdestegring med 12,5 procent (1,8).

- Den kraftiga värdeökningen beror till viss del på förbättrade driftnetton men den beror i första hand på att avkastningskravet vid värderingen i genomsnitt har minskat med 0,4 procent.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Heba Fastighets AB på Branschguiden

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen, Uppsala och Mälardalen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap.
Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.
Läs mer på: www.hebafast.se

Läs mer om Heba Fastighets AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Bara förlorare på september-börsen

Lista Trots en väldigt positiv avslutningsdag på månaden är det rött över hela brädet för de noterade fastighetsbolagen under september, där vissa bolag fått se kursras på över 30 procent. Här presenterar Fastighetssverige en lista över hur bolagen tappade på börsen under september.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige