Image

Fastpartner: Rullande förvaltning uppe i 769 miljoner

Bolag Fastpartners förvaltningsresultat ökar med 10,4 procent för niomånadersperioden, men minskar något jämfört med Q2.
Publicerad den 25 Oktober 2018

Niomånaderssiffrorna:
• Hyresintäkterna ökade med 8,4% och uppgick till 1 082,2 (998,1) MSEK.
• Driftnettot ökade med 9,9% och uppgick till 739,7 (673,2) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 68,4 (67,4)%.
• Förvaltningsresultatet ökade med 10,4% och uppgick till 554,2 (502,1) MSEK, per stamaktie 3,06 (2,78) kr.
• Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 760 (725) MSEK.
• Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 21 345,9 (20 116,0) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 721,2 (505,0) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 1 284,1 (939,1) MSEK, per stamaktie 6,94 (5,03) kr.

Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2020 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 950 MSEK. Som Fastpartner tidigare informerat kommer bolaget inte att ge avkall på sina principer om en tillfredsställande avkastning på eget kapital. Detta innebär att avkastning är överordnad expansion.

Förvaltningsresultatet för Q3 uppgår till 189,3 MSEK (182,6). I Q2 var förvaltningsresultatet 193,1 MSEK.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Vd:n med sektorns vassaste penna – här är det bästa vd-ordet i årsredovisningarna

Bolag Fyra fullmatade sidor med enkelt förklarad fakta om det egna bolaget, spot on-analyser av marknaden och personliga åsikter om diskriminering i styrelsesammansättningen – allt skrivet med väldigt genomtänkta och exakta formuleringar: Här är det briljanta vd-ordet som alla borde läsa. "Vad det gäller frågor om sexuell läggning med mera tillhör dessa, enligt min mening, privatlivet och som begreppet indikerar angår dessa frågor ingen, allra minst en bolagsstämma eller styrelsekolleger."

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY