Image
Fastpartner, med vd Sven-Olof Johansson ändrar finanspolicy och ska nu ha en nettobelåningsgrad på under 50 procent.
Fastpartner, med vd Sven-Olof Johansson ändrar finanspolicy och ska nu ha en nettobelåningsgrad på under 50 procent. Bild: Fastpartner

Fastpartner: Ny finanspolicy, belåningsgrad under 50 procent

Bolag Fastpartner når i Q4 ett rullande årligt förvaltningsresultat om 840 miljoner kronor (725). Målet är 950 miljoner kronor i slutet av 2020.
Publicerad den 15 Februari 2019

Helåret 2018:
• Hyresintäkterna ökade med 7,5% och uppgick till 1 450,6 (1 349,0) MSEK.
• Driftnettot ökade med 8,6% och uppgick till 981,9 (904,0) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 67,7 (67,0)%.
• Förvaltningsresultatet ökade med 9,2% och uppgick till 728,1 (666,9) MSEK, per stamaktie 4,02 (3,69) kr.
• Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 840 (725) MSEK.
• Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 22 330,0 (20 116,0) MSEK. Årets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 198,6 (934,8) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 1 805,9 (1 451,0) MSEK, per stamaktie 9,77 (7,81) kr.
• Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2020 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 950 MSEK. Som Fastpartner tidigare informerat kommer bolaget inte att ge avkall på sina principer om en tillfredsställande avkastning på eget kapital. Detta innebär att avkastning är överordnad expansion.
• Styrelsen föreslår en utdelning om 1,60 (1,44) kr per stamaktie och en utdelning om 6,68 (6,68) kr per preferensaktie.
I samband med bokslutet uppdaterar Fastpartner sin finanspolicy:
• Räntetäckningsgrad skall över tid överstiga 2,0 ggr.
• Nettobelåningsgraden skall över tid understiga 50%.
• Nettoskuld i förhållande till EBITDA skall över tid understiga 10 ggr.

Policyn om en räntetäckningsgrad överstigande 2,0 ggr är oförändrad. Räntetäckningsgraden har i snitt uppgått till 3,5 ggr under den senaste femårsperioden. Vid utgången av år 2018 uppgick den till 4,2 ggr.

Policyn vad gäller nettobelåningsgraden har ändrats och målet är nu att nettobelåningsgraden skall över tid understiga 50% mot tidigare 60%. Nettobelåningsgraden har i snitt uppgått till 55,6% under den senaste femårsperioden och uppgick till 49,5% vid utgången av 2018.

Policyn om nettoskuld i förhållande till EBITDA är oförändrad. Nettoskuld i förhållande till EBITDA har i snitt uppgått till 11,8 ggr under den senaste femårsperioden och uppgick vid utgången av 2018 till 11,0 ggr.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Köpte "väldigt ful" svensk fastighet – efter resa till Florida

Bolag Med en strategisk och lokalpatriotisk satsning på "personliga fastigheter" har han sedan slutet av 1980-talet byggt upp en väl samlad portfölj av profilbyggnader i centrala Norrköping. För Fastighetssverige berättar Magnentus grundare Magnus Malm sin historia, som bland annat innehåller ett vågat fastighetsköp som förhandlades från Miami.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY