Image
Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.
Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner. Bild: Fastpartner

Fastpartner nästan uppe i miljarden

Bolag Fastpartners främsta nyckeltal, det rullande årliga förvaltningsresultatet når 990 miljoner kronor i Q1-rapporten. Målet är 1 500 miljoner kronor år 2025.
Publicerad den 23 April 2021

• Hyresintäkterna ökade med 3,3 procent och uppgick till 462,7 (447,8) MSEK.
• Driftnettot ökade med 1,0 procent och uppgick till 308,4 (305,5) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 66,7 (68,2) procent.
• Förvaltningsresultatet ökade med 3,2 procent och uppgick till 227,9 (220,9) MSEK, per stamaktie av serie A 1,25 (1,21) kr.
• Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 990 (950) MSEK.
• Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 31 584,4 (31 344,4) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 100,4 (61,9) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 301,3 (203,7) MSEK, per stamaktie av serie A
1,54 (1,07) kr.
• Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 500 MSEK.

Vd Sven-Olof Johansson:
– Vi har nu levt närmare ett år under väldigt annorlunda omständigheter som helt dominerats av Covid-19 pandemin. Vid utbrottet för ett år sedan var det min uppfattning att vi stod inför ett förlorat halvår vilket tyvärr visade sig bli ett drygt förlorat år. Däremot kan vi idag se ett slut på pandemin och se fram emot en återgång till mer normala förhållanden vad gäller vårt sätt att leva, arbeta och konsumera. I de delar av världen där man varit mer framgångsrik med sina vaccinationsprogram har man sett en mycket snabb återgång till ett normalt liv och ett normalt beteende. Mot denna bakgrund finns det all anledning att anta att samma sak inträffar här. Min bedömning är att vi kommer se en bred och kraftfull ekonomisk återhämtning under hösten, dels beroende på stora stimulansåtgärder främst i USA och Asien, men även till viss del inom EU, dels beroende på stora uppdämda konsumtionsbehov. Till detta kan vi som vanligt räkna med stora tillgångsköp från världens centralbanker, främst från FED och ECB.

– Med både finanspolitiska stimulanser och penningpolitiska likviditetstillskott finns alla förutsättningar för en historisk ekonomisk återhämtning under andra halvåret i år. Med normaliseringen kommer även en återgång till kontoren för att återfå förlorad produktivitet, innovation och konkurrenskraft. Även den hårt utsatta besöksnäringen kommer att möta en bättre marknad, inte minst inom restaurangbranschen. Detta sammantaget innebär för fastighetsbranschen att en kritisk period går mot sitt slut och att vi som bolag tillsammans med våra hyresgäster kan påbörja resan mot stabilitet och lönsamhet. Slutsatsen är åndå att Fastpartner som bolag, och en överväldigande del av våra hyresgäster, har klarat pandemin på ett överraskande bra sätt. Mycket beroende på svenskt näringslivs inneboende kvaliteter med förmåga till omställning och flexibilitet.

– Vi arbetar oförtrutet vidare med vårt ESG-arbete och mot de mål vi har satt upp inför år 2025. Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att vi från år 2013 fram tills idag har reducerat vårt växthusgasutsläpp från 10,1 till 2,5 kg uthyrningsbar yta, och att vårt utsläpp av växthusgaser, mätt i koldioxidekvivalenter, minskat med över 45% mellan år 2019 och 2020. Därmed har vi redan uppnått ett av våra mål inför år 2025.

– Vi märker en klart ökad aktivitet vad gäller lokalsökningar som en följd av att många företag omprövar sina lokalbehov mot bakgrund av de erfarenheter man fått under pandemin. Detta är inte enbart negativt, då det i många fall innebär minskning av befintliga ytor, utan medför även möjligheter till nyuthyrning för den som har attraktiva ytor att erbjuda. På transaktionsmarknaden kan vi notera ett visst ökat utbud av kontorsfastigheter i storstadsregionerna vilket kan skapa goda affärsmöjligheter framgent. Under kvartalet har två av våra större detaljplaner vunnit laga kraft varav 38 000 kvm BTA avser Västberga och 36 000 kvm BTA avser Sätra i Gävle.

– Planen i Västberga utgörs av logistik och kontor och planen i Gävle omfattar bostäder, centrum, kontor och utbildning. Båda detaljplanerna ligger i mycket attraktiva områden för sin respektive användning och uthyrningsarbetet har redan påbörjats och byggnation kommer att starta under hösten.

– Fastpartner har under kvartalet ytterligare förstärkt sin finansiella position med en nettoskuldsättningsgrad som uppgår till 43,7% av fastighetsbeståndets marknadsvärde och en räntetäckningsgrad om 4,2 ggr. Fastpartner har redan idag en Investment Grade rating från Scope Ratings och med den kvalité som vår balansräkning har idag bör vi kunna uppnå kreditbetyget Baa3 även hos Moody´s under våren. Vi är fortsatt övertygade om att nå vårt resultatmål för år 2025 om ett rullande förvaltningsresultat om minst 1 500 MSEK.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ishockeyikonen: "Padeln är överetablerad – det drabbar alla"

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping HV71:s meste, och kanske bäste, spelare genom tiderna har likt många andra profiler gett sig in i padelindustrin. För Fastighetssverige berättar Johan Davidsson om varför han tror att hans Padelcenter kommer klara sig och hur aktörerna behöver tänka för att hitta lönsamhet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige